ChromoGenincs fortsätter att vinna ordrar


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har under senaste två veckorna kommunicerat flera orders. Bolaget fortsätter således öka försäljningen i bra takt, nedan anges en sammanställning av de senaste vunna affärerna samt en uppskattning av aktuell orderbok.


Analyst Group estimerar att ChromoGenics idag (2019-04-01) har ca 32 MSEK i orderboken för 2019.

Order värd 1,3 MSEK från Fabege

Fastighetsbolaget Fabege har valt ConverLight för projekt Farao 8 till ett värde av 1,3 MSEK. Här finns även en option på ytterligare 3,1 MSEK som kan komma att avropas under Q2-19. Detta har dock inte inkluderats i den orderbok som estimeras av Analyst Groups analytiker, utan får ses som en potentiell extra värderdrivare och trigger på kort sikt.

Tilläggsorder från Ticon, Norge på 2 MSEK

Den 28 mars 2019 kommunicerade ChromoGenics att de fått en tilläggsorder från Ticon, där Bolaget kompletterar Ticon-projektet med bl.a.  fasadsolpaneler. Att Ticon lägger en uppföljningsorder är att anse som en positiv signal då det i sig utgör ett bra betyg för ChromoGenics produkter och att de är efterfrågade.

Mindre orders på sammanlagt 1,1 MSEK

Den 1 april 2019 meddelande ChromoGenics att de erhållit ett flertal mindre orders till ett sammanlagt värde om ca 1,1 MSEK. Kunderna anges vara bl.a. IKEA, Humlegården, Fredrik Sundbergs Fastigheter samt Kungsleden.