ChromoGenincs fortsätter att vinna ordrar – AG Estimat: ca 36 MSEK i orderboken 2019


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har under senaste veckan kommunicerat orders från både AMF Fastigheter samt ytterligare en order från fastighetsbolaget Fabege.


”Ordern från Fabege är extra intressant, då det innebär att kunden redan avropat ca 45 % av optionen för tilläggsbeställning”, säger ansvarig analytiker.

Fabege väljer att nyttja första delen av option för tilläggsbeställning

Under mars kommunicerade ChromoGenics att Fabege valt ConverLight för projekt Farao 8 till ett värde av 1,3 MSEK. Här fanns även en option på ytterligare 3,1 MSEK som kan komma att avropas under Q2-19, där nu 1,4 MSEK har avropats.

”Utöver ordervärdet, som är att anse vara av bra storlek, ser vi mycket positivt på att Fabege i ett tidigt skede väljer att nyttja ca 45 % av sin option. Fabege är en mycket bra referenskund och uppföljningsordern sänder bra signaler till marknaden vilket kan bidra till att generera nya affärer för ChromoGenics”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.