ChromoGenics levererar stororder till Humlegården Fastigheter


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 19 februari 2019 att Bolaget fått en order från Humlegården Fastigheter motsvarande 7 MSEK.


Ordern är positiv ur flera hänseenden

ChromoGenics har erhållit en order från Humlegården Fastigheter avseende ConverLight Static till ett värde om 7 MSEK, där leverans beräknas starta mars 2019 med färdigställande under Q3-19. Det vi gillar med denna order är såklart ordervärdet, det är historiskt det enskilt högsta ordervärdet vi har noterat för ChromoGenics. Vidare, som vi har skrivit i vår tidigare publicerade analys, är ChromoGenics fortfarande en liten aktör idag och det är viktigt att Bolaget kan erhålla det förtroende som krävs från kunder för att större volymer ska kunna levereras. Humlegården Fastigheter är kund sedan tidigare, varför denna uppföljningsorder är att anse som en stark signal om att ChromoGenics har ett attraktivt produkterbjudande.

Följande information framgår i pressmeddelandet:

”Halva fastigheten på Kv. Aprikosen har tidigare uppgraderas med produkten och detta har genererat mycket goda resultat gällande både energibesparing och komfort. Humlegården Fastigheter har nu beslutat att slutföra uppgraderingen av hela fastigheten.”

Vi bedömer att ChromoGenics idag har ca 23 MSEK i orderboken för 2019

ChromoGenics har tagit flertalet orders under de senaste 6-8 månaderna och fortsätter visa ett starkt momentum i försäljningen. Följande är vår sammanställning av hur vi bedömer att kommunicerade orders kommer tillfalla under kommande kvartal, inklusive Q4-18 som ännu ej rapporterats.

För 2019 kan det därmed konstateras, baserat på våra estimat, att ChromoGenics har ca 23 MSEK i orderboken. Det motsvarar ca 39 % av vår prognostiserade helårsomsättning om 60 MSEK, och ca 29 % av ChromoGenics målsättning om 80 MSEK för 2019.