ChromoGenics erhåller order om 1,3 MSEK från Fabege


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) kommunicerade förra veckan ytterligare en order, nu från fastighetsbolaget Fabege. Ordervärdet uppgår till 1,3 MSEK, med en tillhörande option på att ytterligare 3,1 MSEK kan avropas under Q2-19.


Generalentreprenör för projektet är Reomti Bygg AB och ChromoGenics agerar underleverantör i detta fall. Att en entreprenör väljer att inkludera ChromoGenics erbjudande mot slutkunden, i detta fall Fabege, är något vi ser positivt på då det sänder en signal till branschen att ConverLight-produkten är en attraktiv lösning för fastigheter. Fabege är dessutom att anse som en bra referenskund med ett minst sagt omfattande fastighetsbestånd.

”ChromoGenics försäljningsstrategi går från klarhet till klarhet, Analyst Group bedömer att nuvarande orderbok uppgår till nära 30 MSEK, exklusive nämnd option om ytterligare 3,1 MSEK under Q2-19. Jämfört med vår helårsprognos om 60 MSEK har således ChromoGenics redan 50 % i boken när det fortfarande återstår mer än nio månader av året”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.