Chordates JV-bolag i Kina är nu registrerat


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 31 oktober 2018 att deras Joint Venture (JV)-bolag avseende Kina nu är registrerat.


Under maj 2018 bekräftade Chordate att de ingått avtal om bildandet av ett Shanghai-registrerat bolag tillsammans med Nanos Medical. Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Upplägget innebär att Nanos Medical får en ägarandel om ca 67 % och Chordate den resterande andelen om ca 33 % av JV-bolaget. Bedömningen är att försäljningen på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom tre år.

”Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga”, säger ansvarig analytiker Patrik Olofsson.

”Första steget i vårt affärsprojekt tillsammans med Nanos Medical är nu avklarat. Att registrera bolag i Kina är en omfattande process i sig, för joint venture-bolag tillkommer ett antal steg med ökad juridisk komplexitet. Det är glädjande att vi nu är igenom denna fas”, säger Anders Weilandt, VD på Chordate.