Chordate tecknar franchiseavtal


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 23 augusti 2018 att de har tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö.


Under september 2017 öppnade Chordate en egen K.O.S-behandlingsklinik i anslutning till kontoret i Kista. Med hjälp av inhyrd vårdpersonal har privatbetalande patienter kunnat få behandling för s.k. icke-allergisk rinit (”nästäppa”). Denna B2C-verksamhet är en mycket intressant del i Chordates affärsmodell.  Vi har tidigare skrivet att om konceptet visar sig lyckat i Kista är det inte osannolikt att B2C-försäljningen kan utökas till andra regioner i Sverige. Ett franchiseavtal har nu ingåtts med Toutatis AB (”Toutatis”) för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö. Vid kliniken kommer privatbetalande patienter att kunna behandlas för icke-allergisk rinit. Vi ser mycket positivt på att Chordate följer upp sin försäljningsstrategi och sluter ett avtal med Toutatis.

”Vi kommer fortsätta öka vår närvaro i Sverige genom att lägga till ytterligare franchisekliniker till vårt B2C-koncept”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Utöver att arbeta via franchiseavtal och tredje part, skulle Chordate även teoretiskt kunna hyra en lokal på given ort och hyra in vårdpersonal som utför behandlingarna direkt där patientefterfrågan finns. Inhyrd personal resulterar i låg operativ risk och enda risken Chordate i princip tar är en kortare bindningstid på hyresavtalet, vilket är en försumbar risk. Med tanke på enkelheten i denna B2C-modell kan Chordate snabbt starta upp flera egna kliniker på orter runtom i Sverige.

I samband med publicering av pressmeddelandet var vi i kontakt med Anders Weilandt.

Kan du berätta lite mer om hur ni ska arbeta för att hitta fler potentiella franchisetagare, och vilka är deras incitament att ta in er lösning?

”Privata kliniker har alltid en betydande patientbas som oftast återkommer. Att kunna erbjuda en läkemedelsfri lösning för patienter med kronisk täppa är attraktivt för dessa läkare. Vi känner till alla öron-näsa-halsspecialister i Sverige, så att nå dessa är egentligen ingen utmaning i sig. Med hjälp av de goda erfarenheterna och resultaten från vår egen klinik så kan vi visa att det är värt att satsa på att erbjuda K.O.S-behandlingen även för andra vårdaktörer. Vi kan numera visa de goda effekterna över tid av vår marknadsföring via sociala och andra medier, vilket nu även kommer våra franchisetagare till del då patienterna kan välja på flera kliniker att få sin behandling hos.”

Analyst Groups syn på Chordate som investering

  • Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Chordate har under maj 2018 tecknat avtal om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Förhoppningen är att försäljningen kan påbörjas inom tre år. Via denna struktur kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

  • Adresserbar marknad om 1,1 mdSEK

En behandling med Chordate antas i genomsnitt generera en intäkt om 600 SEK. Det är något lägre än vad Bolaget kommunicerat, men antas vara applicerbart över tid som ett genomsnitt till följd av ökade volymer som möjliggör lägre prisnivåer. Givet 1,8 miljoner potentiella behandlingstillfällen per år på Chordates första marknader, motsvarar det en årlig omsättningspotential om 1,1 mdSEK för Chordate.

  • Pay-per-treatment resulterar i höga brutto-marginaler för Chordate

Chordates intäktsmodell består inte enbart av försäljning av produktsystem. Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler, och på sikt prognostiseras Chordate kunna nå en bruttomarginal uppåt 70 %, förutsatt att antalet sålda behandlingar ökar.

  • Verkar i en konservativ och trögrörlig bransch

För att Chordate ska kunna växa måste patienter som lider av kronisk nästäppa bli medvetna om Chordates behandlingsmetod, vilken kan ha fördelar jämfört med andra behandlingsalternativ. Att skapa en patientdriven efterfrågan är en stor utmaning och kommer kräva ytterligare marknadsinsatser.

  • Påfylld kassa under maj 2018

Under maj 2018 genomförde Chordate en företrädesemission, vilken resulterade i att Bolaget tillfördes ca 14,5 MSEK före emissionskostnader. Den påfyllda kassan sänker den finansiella risken på kort sikt.