Chordate levererar flera positiva nyheter


Chordate har under de två senaste veckorna kommunicerat flertalet goda nyheter i form av fulltecknad företrädesemission, beviljade grundpatent i Europa och nu senast ytterligare en distributör på plats i form av PO-MEDICA.

Kommentar kring PO-MEDICA som nordisk distributör

P. Olander Medica AB (”PO-MEDICA”) kommer att från och med den 1 januari 2020 distribuera Chordates produkter i Norden.

”PO-MEDICA grundades 1997, har 12 anställda och 35 leverantörer, med säljare på plats i Sverige, Danmark och Finland. Under 2018 uppgick försäljning till ca 80 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 35 % från 2017, med en EBIT-marginal om ca 13 %. Vi ser mycket positivt på att Chordate har knutit detta avtal, vilket förväntas resultera i en starkare närvaro i de nordiska marknaderna”, säger ansvarig analytiker.

Främsta motiveringen till distributörsavtalet är för att förbereda lanseringen av Chordates behandling för migrän till både offentliga och privata vårdgivare. Lanseringen förväntas ske under år 2020 förutsatt önskat utfall i den pågående kliniska studien av kronisk migränbehandling.

Potentialen i migränmarknaden är minst sagt stor för en förebyggande, biverkansfri och icke läkemedelsbaserad migränbehandling. Läkemedel kommer troligen fortsatt vara huvudalternativet för behandling av migrän, men att en betydande marknad existerar för patienter som inte längre tolererar, eller har effekt från, konventionella läkemedel. Detta bevisas inte minst av marknadsstorleken för botoxbehandling mot migrän som har rapporterats uppgå till omkring 0,7 mdUSD, att jämföras med ca 8-9 mdUSD som migränläkemedel rapporteras omsätta.

Om Chordate under Q2-20 kan redovisa ett positivt slutresultat för sin migränbehandling, så blir det resultatet också en väsentlig del i Bolagets ansökan om CE-märkning, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU. Med önskade resultat, räknar Chordate med att kunna få sin behandling CE-märkt inom sex månader från att resultaten är klara. Rapporterat resultat från studien, tillsammans med inledning av process för CE-märkning, anser Analyst Group vara två av de starkaste värdedrivarna framgent.