Chordate inleder distributionssamarbete i Storbritannien och Irland


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 14 augusti 2018 att  de har träffat ett distributionsavtal med Severn Healthcare Technologies Ltd. (”Severn”).


Det exklusiva distributionsavtalet omfattar försäljning av Chordates produkter i Storbritannien och Irland. Chordate adresserar flera marknader, där en av de första marknaderna är just Storbritannien. I våras kommunicerade Chordate att en av de största sjukvårdsstrukturerna i Storbritannien kommer erbjuda Chordates KOS-behandling. Behandlingen erbjuds initialt vid ett sjukhus i London, med avsikt att ytterligare sjukhus och kliniker över hela Storbritannien ska få ta del av lösningen under 2018. Det framgick inte vem kunden var, men med tanke på att det är en ledande aktör i Storbritannien, kan det antas att det innefattar tiotals kliniker som potentiellt skulle kunna börja använda sig av Chordates KOS-behandling.

Att nu Chordate även tecknat ett distributionsavtal med en aktör som Severn är något vi ser positivt på. I pressmeddelandet nämner Chordate att Severn är ett av Storbritanniens snabbast växande medicintekniska distributionsbolag, med ett tydligt fokus på Öron-Näsa-Hals (ÖNH)-marknaden. Överlämningen till Severn kommer att ske under Q3-18, varför vi tror att en försäljningseffekt för Chordate kan komma att synas under senare del av H2-18.

I samband med publicering av pressmeddelandet var vi i kontakt med Anders Weilandt, VD på Chordate.

Kan du berätta lite mer om Severn och vilka fördelar du ser med distributionsavtalet?

UK är en relativt stor marknad, och med Severn som partner bedömer vi att deras i jämförelse större resurser och djupare kompetens bättre matchar distributörsuppdraget utmaningar. Vi är givetvis tacksamma för det fleråriga samarbetet som varit med nuvarande distributören, men ser att Severns kompetenser bättre stämmer med uppgiften, eftersom öron-näsa-hals-området är deras viktigaste fokus och erfarenhet. Med Severn kommer vi sannolikt att få önskad utväxling på de prospekt vi har i UK och även på investeringen i den pågående internationella rinit-studien, där tre universitetskliniker i UK är engagerade.

 

Vår syn på Chordate som investering

  • Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare

Chordate har under maj 2018 tecknat avtal om Joint Venture (JV) avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Förhoppningen är att försäljningen kan påbörjas inom tre år. Via denna struktur kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

  • Adresserbar marknad om 1,1 mdSEK

En behandling med Chordate antas i genomsnitt generera en intäkt om 600 SEK. Det är något lägre än vad Bolaget kommunicerat, men antas vara applicerbart över tid som ett genomsnitt till följd av ökade volymer som möjliggör lägre prisnivåer. Givet 1,8 miljoner potentiella behandlingstillfällen per år på Chordates första marknader, motsvarar det en årlig omsättningspotential om 1,1 mdSEK för Chordate.

  • Pay-per-treatment resulterar i höga brutto-marginaler för Chordate

Chordates intäktsmodell består inte enbart av försäljning av produktsystem. Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler, och på sikt prognostiseras Chordate kunna nå en bruttomarginal uppåt 70 %, förutsatt att antalet sålda behandlingar ökar.

  • Verkar i en konservativ och trögrörlig bransch

För att Chordate ska kunna växa måste patienter som lider av kronisk nästäppa bli medvetna om Chordates behandlingsmetod, vilken kan ha fördelar jämfört med andra behandlingsalternativ. Att skapa en patientdriven efterfrågan är en stor utmaning och kommer kräva ytterligare marknadsinsatser.

  • Påfylld kassa under maj 2018

Under maj 2018 genomförde Chordate en företrädesemission, vilken resulterade i att Bolaget tillfördes ca 14,5 MSEK före emissionskostnader. Den påfyllda kassan sänker den finansiella risken på kort sikt.