Chordate har genomfört en riktad emission – till en premie om 18 %


Chordate meddelade i slutet av förra veckan att de med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad emission om 7,4 MSEK. Att priset per aktie i den riktade emissionen sker till en premie om 18 % är något vi ser mycket positivt på, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Emissionen görs till priset 1,0 kr per unit, där varje unit innehåller en stamaktie samt en teckningsoption med lösenpris 1,3 kr. Transaktionen sker således både till samma villkor som tidigare emissioner under 2019, och dessutom till en premie om ca 18 % mot aktuell aktiekurs som legat omkring 0,85 kr senaste handelsdagarna. Att Chordate tillförs 7,4 MSEK före emissionskostnader är såklart något vi ser positivt på, men vad vi menar är en extra fjäder i hatten är att den riktade emissionen sker till just ett pris som överstiger nuvarande marknadspris med 18 %”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ytterligare en intressant faktor att belysa är att företrädaren för PO-MEDICA, Chordates nordiska distributör som ingick avtal med Chordate under december 2019, har lämnat sin avsikt att delta i emissionen. Läs mer om avtalet med PO-MEDICA här.

Hur Analyst Group ser på Chordate som investering

Mellan 110 och 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän. Chordate utvecklar just nu en ny metod som genom nervstimulering ska kunna behandla kronisk migrän och den adresserbara marknaden är minst sagt omfattande. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och kommersialisering under 2020 öppnas helt nya möjligheter för Chordate. Aktien har länge varit pressad och utifrån gjorda prognoser, tillämpad målmultipel och en diskonteringsränta om 10 %, motiveras ett nuvärde om 1,4 kr per aktie i ett Base scenario.

Marknaden efterfrågar en ny behandlingsmetod

Potentialen i migränmarknaden är minst sagt stor för en förebyggande, biverkansfri och icke läkemedelsbaserad migränbehandling. Läkemedel kommer troligen fortsatt vara huvudalternativet för behandling av migrän, men att en betydande marknad existerar för patienter som inte längre tolererar, eller har effekt från, konventionella läkemedel. Detta bevisas inte minst av marknadsstorleken för botoxbehandling mot migrän som har rapporterats uppgå till omkring 0,7 mdUSD, att jämföras med ca 8-9 mdUSD som migränläkemedel rapporteras omsätta.