Camanio Care skriver samarbetsavtal i Florida


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande den 13 augusti 2018 att de skriver samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida.


Lake Mary, Spring Hills Senior Communities i Florida är ett ledande företag inom äldrevård i USA. Samarbetet med Camanio Care innebär att vårdföretaget under 60 dagar ska utvärdera produkten BikeAroundTM (”BikeAround”), vilken kommer att testas av personal, boende och anhöriga. Vid ett positivt utfall kommer testperioden att övergå till köp. Intressant att nämna är att Spring Hills Lake Mary i Lake Mary, Florida är en del av vårdbolagskedjan Spring Hills Senior Communities. Vårdföretaget erbjuder hemtjänst, äldrevård och demensvård. Moderbolaget har 23 etablerade vårdboenden i Florida, Texas, Nevada, New Jersey, Ohio and Virginia. Även om det är för tidigt att bekräfta, så kan det befintliga samarbetsavtalet ses som en dörröppnare för försäljning av BikeAround till ytterligare vårdboenden i kedjan.

Under 2018 har Camanio Care fått allt mer uppmärksamhet på den nordamerikanska marknaden. I april kommunicerade Bolaget att flera seniorboenden i både USA och Kanada introducerat BikeAround för boenden och patienter. Det ökade användandet har resulterat i ökad medial uppmärksamhet. Bl.a. gjorde den amerikanska Tv-kanalen The Local 12 ett inslag om BikeAround, som visade att  boende på seniorboendet Senior Star börjat använda produkten. Se videoinslaget här.

Om BikeAround

En av de stora utmaningarna inom omsorgen är att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter och bidra med ökad kommunikation med anhöriga och personal. BikeAround är lik en cykel där en omslutande skärm gör att användaren kan cykla runt i en virtuell värld. Mjukvaran använder sig av Googles karttjänst Google Street Views och ger en användaranpassad upplevelse. Målet med BikeAround är att underlätta fysisk, social och mental aktivering för äldre.

Analyst Groups sammanfattade syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 45 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022.

Den 24 augusti publicerar Camanio Care sin delårsrapport för andra kvartalet 2018. I samband med det kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.