Camanio Care levererar flera BikeArounds under december


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande den 13 december 2018 att de levererar BikeAround till Vetlanda, Värnamo och Botkyrka.


I pressmeddelandet framgår att ordern i sig inte är av något större ekonomiskt värde, men likväl så visar detta på en ökad mognadsgrad hos flera kommuner som nu väljer att investera ytterligare i välfärdsteknologi. Kommunerna har efterfrågat en komplett lösning som ger en virtuell cykelupplevelse, där Camanio Cares BikeAround stod kvar som det bästa alternativet.

”Vi är glada över att få leverera på våra upplevelsecyklar till ännu fler kommuner. Det är en lösning med både en god upplevelse till den som använder cykeln och en innovativ mjukvara. Det är en framgång för vården att allt fler kommuner väljer att satsa på välfärdsteknik för att lyfta äldreomsorgen och bidra till livskvalitet. Vår lösning BikeAround syftar till att aktivera äldre med rörelse, kognitiv stimulering och social interaktion”, säger Linda Björk, säljchef på Camanio Care.

Om BikeAround

En av de stora utmaningarna inom omsorgen är att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter och bidra med ökad kommunikation med anhöriga och personal. BikeAround är lik en cykel där en omslutande skärm gör att användaren kan cykla runt i en virtuell värld. Cykeln finns även i en mer kompakt variant där en tv-skärm istället används. Mjukvaran använder sig av Googles karttjänst Google Street Views och ger en användaranpassad upplevelse. Målet med BikeAround är att underlätta fysisk, social och mental aktivering för äldre.