Camanio Care genomför företrädesemission


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 oktober 2018 att de genomför en företrädesemission om 5 MSEK, där större befintliga aktieägare i Bolaget avgivit teckningsåtaganden motsvarande 50 %.


Viktiga hållplatser för emissionen

Teckningsperiod: 29 okt 2018 – 19 nov 2018
Sista dag för handel i aktien inklusive unit-rätter: 23 okt 2018
Första dag för handel i aktien exklusive unit-rätter: 24 okt 2018
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 25 okt 2018
Memorandum publiceras: 26 okt 2018
Första dag för handel i unit-rätter samt BTU: 29 okt 2018
Sista dag för handel i unit-rätter: 15 nov 2018

För mer information om företrädesemission, se följande länk.

Utöver företrädesemissionen om 5 MSEK, finns även en överteckningsemission om 2 MSEK tillgänglig. I pressmeddelandet framgår att likviden som Camanio Care tillförs kommer att användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

Vi har varit i kontakt med Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care, och passat på att ställa några korta frågor.

Kommer ni att använda er av några garanter i samband med företrädesemissionen?

Vi har ett starkt förtroende från våra befintliga aktieägare som har gjort att vi valt att inte använda garanter och därmed hålla nere emissionskostnaderna.

Kan du utveckla lite mer om hur ni ska använda er av emissionslikviden?

De tillförda medlen kommer användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet. Vi kommer fortsätta utveckla våra sälj- och marknadsaktiviteter gentemot den nordiska marknaden samt i USA. I Norden är vårt fokus den digitala vård- och omsorgen och i USA satsar vi mycket på BikeAround.