Camanio Care beviljas patent i USA för produkten Bestic®


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande den 7 augusti 2018 att deras produkt Bestic® beviljas patent i USA.


Enligt marknadsdata hämtad från EU-projektet SILVER anges det att 0,2 % av den vuxna befolkningen får hjälp med att matas. När denna data tillämpas på den amerikanska marknaden, där beräkningsunderlaget utgörs av personer över 15 år, skulle Bestic potentiellt kunna adressera över en halv miljon människor i USA. Läs mer i Analyst Groups analys här för gjorda beräkningar av adresserbar marknad.

I förhållande till den marknadsdata Camanio Care själva presenterade i gårdagens pressmeddelande, kan en halv miljon människor vara lågt räknat. Camanio Care nämner att förekomsten av undernäring i USA varierar mellan 23 % och 60 % hos institutionaliserade äldre. En av de underliggande orsakerna anges vara behovet av matning. American Academy of Family Physicians estimerar att det år 2017 fanns 3,7 miljoner undernärda äldre i USA. Situationen innebär ett stort mänskligt lidande, samtidigt som det resulterar i höga kostnader för vårdsystemet.

Fördelarna med Bestic

Med Bestic kan användare med nedsatt funktion, eller saknad av funktion i armar eller händer, få assistans vid måltiden. Bestic möjliggör för personer som tidigare behövt hjälp att bli mer självständiga. Det kan t.ex. vara personer med neurologiska diagnoser som stroke, MS, Parkinsons, ALS eller personer som lider av reumatism, ryggmärgsskador m.m. Med tanke på hur omfattande den amerikanska marknaden är, finns det god potential att öka försäljningen av Bestic. Att Camanio Care beviljas ett patent som skyddar produkten, är såklart något vi ser positivt på.

Analyst Groups sammanfattade syn på Camanio Care som investering

Camanio Care värderas till ca 40 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt till 2022.