Calmarks emission övertecknad och får in ny storägare


Calmark kommunicerade igår att företrädesemissionen under november tecknades till ca 142 %, samt att Creades AB (publ) (”Creades”), ett börsnoterat investeringsbolag med ett substansvärde om drygt 4 miljarder kronor, har förvärvat aktier och har nu ett kapitalägande om ca 9,4 % i Calmark.

”Med tanke på vilken nivå Calmarks aktie har handlats under teckningsperioden var vi inte förvånade att emissionen blev kraftigt övertecknad. Vad vi ser extra positivt på är att Creades nu tagit ett större ägande i aktien och vi räknar med att investmentbolaget har en långsiktig position och syn på Calmark. Investeringen i sig sänder också en stark signal till övriga aktieägare. Calmark är ett medtechbolag värd att följa noga under 2020 och givet våra aktuella prognoser och relativvärdering i vår senast publicerade analys, anser vi att ett motiverat nuvärde idag är 6 kr per aktie i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Kommentar från John Hedberg, VD på Creades

”Medtech är ett prioriterat område för Creades. Calmark har kombinationen av en stark produkt som kan göra skillnad i vården av nyfödda barn och ett team med stor erfarenhet av försäljning och kommersialisering inom medtech. Bolaget befinner sig i ett intressant skede med CE-märkning, produktlansering och de första förväntade intäkterna det kommande året och vi ser fram emot att följa bolaget framöver”