Calmark lämnar uppdaterad tidsplan


Calmark kommunicerade igår den 28 januari 2020 att tidplanen för den kliniska studie som pågår på Södersjukhuset har uppdaterats. Analyst Group anser att kurstappet i aktien är en överreaktion.

Sammanfattning av dagens pressmeddelande

Den första patienten inkluderades i studien den 23 december och hittills har inklusionstakten varit lägre än beräknat. studien estimeras därför nu vara avslutad inom sex veckor. Detta får konsekvensen att CE-märkningen av bolagets första produkt Neo-Bilirubin kommer att ske under första kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats i januari. Marknadslanseringen kommer inte att påverkas av den uppskutna tidsplanen.

Ansvarig analytiker kommenterar

”Calmark är i startgroparna för en global lansering. Precis som Calmark skriver i pressmeddelandet påverkas inte marknadslanseringen av dagens nyhet och vi räknar fortsatt med att Calmark under första halvan av 2020 ska inleda lanseringen av Neo-Bilirubin. Kort därefter, under första halvan av 2020, kan även Calmarks tester Neo-Glukos och Neo-LDH CE-märkas och sedermera också lanseras. Initial försäljning förväntas ske inom Norden för att sedan utökas till marknader såsom UK och ett urval av asiatiska marknader exempelvis. Vietnam, Singapore, Malaysia, Indien. Samtliga av dessa händelser utgör potentiella värdedrivare inom närmaste 12-18 månaderna, vilket parallellt med knutna distributörs- och/eller partneravtal samt ökad försäljning kan resultera i en positiv kursutveckling från dagens nivåer. Vi anser att dagens reaktion i aktien, som i skrivande stund är ner ca 14-15 procent, är en överreaktion”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.