BrainCool ökar omsättningen med 343 % under 2019 års tre första kvartal


BrainCool publicerade idag den 28 oktober 2019 information om att Bolaget omsatt 3,1 MSEK under de tre första kvartalen år 2019, en ökning med 343 % jämfört med samma period år 2018.

Omsättningsökningen pekar på att affärsmodellen har potential

BrainCool har nu börjat erhålla intäkter från sålda produkter som genererar återkommande intäkter under användning. Växande orderingångar och potentiella intäkter från USA visar på god potential inför Q4 2019, och positiva steg för helåret 2019.

En växande omsättning visar på att BrainCool har börjat röra sig i rätt riktning. Med enbart ett få antal enheter från BrainCool System och RhinoChill System ute på marknaden i dagsläget, visar det på potentialen i intäktsmodellen och möjligheterna att växa omsättningen framöver.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

BrainCools fullständiga delårsrapport för Q3-19 kommer att publiceras den 29 november. BrainCool är aktuella med en nyemission med teckningsperiod 29 oktober – 12 november.