Bayn ingår samarbetsavtal med B. Engelhardt & Co AB


Bayn meddelade igår den 5 november att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med B. Engelhardt & Co AB, gällande distribution av Bayns sötningsprodukter.

Engelhardt & Co AB är ett svenskt företag specialiserat på produktutveckling, och som därtill även satsar på att leverera och utveckla nyttiga produkter till sina kunder. Avtalet mellan Bayn och Engelhardt kommer innebära att Bayn får en ökad närvaro inom bagerisegmentet, ett attraktivt segment där Bayn sedan tidigare bedriver flera utvecklingsprojekt med flera stora livsmedelsproducenter. Resultaten av dessa utvecklingsprojekt väntas mynna ut i att flera produkter lanseras under år 2021, där Engelhardts väletablerade plattform kommer säkerställa en effektiv värdekedja och implementation av produkterna till nya kunder.

Bayns VD, Patrik Edström, sade följande om samarbetsavtalet:

”Vi är mycket nöjda med över att kunna inleda samarbetet med en av Sveriges starkaste partners för bagerisegmentet. Det finns en enorm potential i att ersätta socker i bullar, kakor, tårtor och motsvarande. och våra pågående utvecklingsprojekt har visat goda resultat hittills. Tillsammans har vi ett starkt utgångsläge, där Engelhardts tekniska kunnande och marknadsnärvaro borgar för ett gott samarbete!”

Analyst Group ser samarbetet som ett naturligt steg för Bayn, då potentialen att ersätta socker är påtagligt stor inom bagerisegmentet. Givet att Bayn har en mycket konkurrenskraftig produkt i bolagets EUREBA-lösning, så ser Analyst Group det som positivt att Bolaget nu på allvar ger sig in på bagerimarknaden. Därtill ser vi även stor potential i Bayns utvecklingsprojekt, och anser att det skulle vara positivt för kännedomen kring Bayns EUREBA-lösning om bolaget börjar lansera produkter som är baserade på lösningen, och att dessa produkter lanseras i större skala.