Bayn genomför en riktad nyemission om ca 2,5 MSEK till Stillfronts VD Jörgen Larsson


Bayn Europe har idag kommunicerat att Stillfronts VD Jörgen Larsson, genom sitt holdingbolag Plesner Capital Ltd, utökar sitt ägande i Bayn genom en riktad nyemission om 1 706 486 nya aktier till teckningskursen 1,465 kronor per aktie. Värdet på nyemissionen uppgår till ca 2,5 MSEK, och Jörgen Larsson har efter genomförd nyemission totalt 2 603 725 aktier och äger därmed ca 3,04 % av det totala kapitalet i Bayn Europe.

Bayn har efter samgåendet med Pändy Foods uttalat sig kring att de vill fortsätta växa koncernen genom förvärv, och att möjligheterna för förvärv framgent är mycket goda, då marknaden som bolaget är aktivt på är fragmenterad, och då möjligheterna för synergier inom exempelvis produktion, distribution, försäljning, samt produktutveckling är påtagliga. Att Jörgen Larsson ökar sin position i Bayn anser Analyst Group ingjuter ett starkt förtroende för Bayn som bolag samt för deras strategi framgent, då han har en bakgrund som framgångsrik företagsledare och har god erfarenhet av förvärv och förvärvsdriven tillväxt.

Vi har i den senaste publicerade av Bayn Europe förhållit oss konservativa angående förvärv för Bayn, och bedömt att förvärv kan bli aktuellt först under år 2021, men anser att med bakgrund av denna nyhet att ett förvärv kan bli aktuellt för Bayn redan under år 2020.

Jörgen Larsson kommenterade sin ökning i Bayn Europe enligt nedan:

”Bayn-gruppen är väl positionerade i en mycket intressant marknad som växer kraftigt och bidrar till något gott. Precis som spelbranschen såg ut för några år sedan finns det stora möjligheter att nyttja den fragmenterade strukturen genom lönsamma M&A affärer, samtidigt som den organiska tillväxten drivs av en stark bakomliggande makro-trend”.