Ayima redovisar försäljning för november


Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 6 december 2018 att den preliminära försäljningen för november uppgick till 13,1 MSEK.


Kommentar – Försäljningssiffror

Idag publicerade Ayima sin månatliga försäljningsrapport för november. Försäljningen uppgick till 13,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24,8 % jämfört med samma period förra året (10,5 MSEK). Under perioden januari-november har omsättningen nu ökat från 118,0 MSEK 2017 till 170,0 MSEK 2018, vilket motsvarar en ökning om 44 %. Fortsättningsvis ligger Bolagets fokus på att upprätthålla den positiva tillväxttrenden under 2018 och 2019.

November är en säsongsmässigt svag månad för Ayima, vilket också blev tydligt 2017 då Bolaget i oktober månad redovisade en försäljning om 15,5 MSEK, medan försäljningen för november uppgick till 13,1 MSEK. Omsättningen för november var dock sämre än Analyst Groups estimat om drygt 17,6 MSEK.

Ayima har goda förutsättningar för att fortsätta sin tillväxtresa framöver. Bolaget har hittills i år uppnått 130 % av 2017 års omsättning och med ett presenterat avtalsvärde om 60,1 MSEK i år ser 2019 ut att bli det bästa i Ayimas historia. Givet att Bolaget fortsätter sin tillväxtresa finns möjligheter att Ayima når lönsamhet under 2019E. Baserat på Analyst Groups estimat för värderas Ayima i dagsläget till EV/EBIT 9,7x på 2019 års estimat vilket, givet Bolagets tillväxtförutsättningar, anses billigt.