Analytikerkommentar på TCECURs Q2-rapport 2018


TCECUR AB (”TCECUR” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 31 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.


Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 42,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 27 % mot jämförbart kvartal 2017 och en ökning om 20 % mot föregående kvartal i år. EBITDA-resultatet uppgick till -3,8 MSEK. Det ska tilläggas att kvartalet belastas med engångskostnader om 2,8 MSEK från Norge-verksamheten. Under kvartalet har även TCECUR arbetat med förvärvet av Mysec Sweden, vilket kan ha resulterat i extra kostnader (t.ex. legala kostnader etc.). Justerat för engångskostnader uppgick EBITDA till ca -1,0 MSEK under Q2-18. Det är såldes helt i linje med EBITDA-resultatet under Q2-17, som uppgick till just -1 MSEK.

Av dotterbolagen går både Mysec och AW Technic starkt under perioden. Mysec har haft en god orderingång, bl.a. har Botkyrka kommun tecknat ett 4-årigt avtal med ett affärsvärde om ca 15–20 MSEK årligen. AW Technic ökar omsättningen med 50 % under Q2-18 och har under kvartalet tecknat större affärer med stora internationella koncerner. TC Connect Sverige har vunnit ett antal större upphandlingar och i samband med den senaste tidens bränder i Sverige har utrustning och system till säkerhetstjänsten levererats även efter periodens slut. TC Connect Norge har haft en svag omsättning under kvartalet där fakturering varit lägre än väntat. I rapporten framgår att kostnaderna i Norge är lägre än föregående år och följer plan.

Sammanfattningsvis tynger TC Connect Norge TCECUR, medan framförallt Mysec och AW Technic utvecklas starkt. TCECUR guidar för att ett flertal projekt kommer levereras under H2-18, där en del ligger närmare Q4-18.

Fortsätter leta efter förvärv

TCECUR letar fortsatt efter förvärv vilka kan agera både som komplement till koncernens nuvarande dotterbolag, och som fristående större lönsamma bolag. I sitt VD-ord skriver Ole Oftedal att den pågående konsolideringen av säkerhetsindustrin öppnar upp för tydliga möjligheter att finna lämpliga förvärv. En viktig faktor för att kunna genomföra attraktiva förvärv är att ha finansieringen på plats, en fråga som TCECUR arbetar med utifrån ett antal olika alternativ.

Avslutande ord

Aktien faller kraftigt på rapport och är i skrivande stund ner ca 20–25 % från gårdagens stängningskurs. Till kursen 27,5 kr/aktie värderas TCECUR 12 månader rullande till P/S 0,6 och EV/S 0,7. Notera då att dessa nyckeltal inte är pro-forma med hänsyn till Mysec. Vid inkludering av pro-forma-omsättning hade värderingen varit ännu lägre. Om TC Connect Norge kan få upp omsättningen, och de svenska dotterbolagen fortsätter prestera bra borde det finnas en potentiell uppsida från dagens nivåer. Kan dessutom TCECUR lösa finansiering och genomföra ytterligare förvärv, kan det utgöra ytterligare värdedrivare.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR