Analytikerkommentar på Redsense Medicals Q2-rapport för 2018


Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) har idag den 27 augusti 2018 publicerat sin kvartalsredogörelse för andra kvartalet 2018.


Redsense Medical fortsätter sin positiva trend – Bolaget visar sin högsta försäljning någonsin

För Q2-18 uppgick omsättningen till ca 2,5 MSEK, vilket kan jämföras med 0,6 MSEK under jämförbar period 2017 och 1,2 MSEK mot föregående kvartal i år. Försäljningen har således ökat kraftigt och försäljningsökningen under Q1-18 har fortsatt även under andra kvartalet 2018. Sammantaget gör Redsense Medical sitt försäljningsmässigt bästa halvår någonsin, något vi ser positivt på. En förklaring till den ökade omsättningen är att allt fler tongivande sjukhus och dialyscenter börjar se Redsense som en nödvändighet, vilket är ett resultat av flera års marknadsarbete från Bolaget sida.

Redsense Medical guidar även för en fortsatt stark trend:

”Sammantaget har första halvåret 2018 varit bolagets starkaste någonsin och vi förväntar oss en stabil och fortsatt stigande omsättning även under resten av året”, säger Patrik Byhmer, VD Redsense Medical.

Vid utgången av juni uppgick Bolagets kassa till ca 2,1 MSEK, att jämföra med 1,2 MSEK vid utgången av Q1-18. Under april genomförde Redsense Medical en riktad emission som tillförde bolaget ca 3,6 MSEK. I samband med vår uppdaterade aktieanalys kommer vi att se närmare på hur Bolagets burn rate kan komma att utvecklas under resten av året. I dagens läge är det viktigt för Redsense Medical att bibehålla en god likviditetsnivå i bolaget. Kan försäljningen under H2-18 öka i linje med vad Bolaget guidar för, innebär det ett förbättrat kassaflöde.

Sammantaget tycker vi att Redsense Medical visar upp en försäljningsmässigt stark rapport, och ett VD-ord som guidar om en fortsatt positiv utveckling under H2-18.