Analytikerkommentar på Matra Petroleums Q2-rapport 2018


Matra Petroleum (”Matra” eller ”Bolaget”) publicerade den 24 augusti sin kvartalsrapport för Q2 2018.


Under kvartalet uppvisade Matra Petroleum en omsättning om 2 606 tUSD. EBITDA uppgick till – 88 tSEK, vilket trots högre oljepriser innebär en försämring från Q1-18. Detta förklaras delvis av att Bolaget prissäkrat försäljningspriset vilka har realiserats till förluster. Prissäkringarna, som gjordes när oljepriset stod i betydligt läger nivåer, löper ut vid slutet av 2018, efter detta borde lönsamheten återigen kunna förbättras.

I rapporten gav Matra också en uppdatering gällande det pågående borrprogrammet. Av de 24 nya brunnar som kommunicerats har nu åtta driftsatts, fördelat över juli och augusti. Den mest intressanta datapunkten var att produktionen under augusti har uppgått till 900 boepd, motsvarande en ökning om drygt 20 % mot den genomsnittliga nivån för Q2. Då fler brunnar förväntas tillkomma under året finns förutsättningar för att produktionsnivåerna kan öka ytterligare.

Sammantaget får Q2-18 betraktas som ett mellankvartal samtidigt som framtidsutsikterna ser försiktigt positiva ut. Matra handlas fortsatt till en kraftig rabatt med en EV/1P om ca 3,0x. Kan Bolaget på sikt fortsätta produktionsökningarna samtidigt som lönsamheten neutraliseras finns det potential för en ordentlig uppvärdering.