Analytikerkommentar inför SensoDetects Q2-rapport 2018


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerar den 20 augusti 2018 sin delårsrapport för andra kvartalet 2018. 


Första halvåret 2018 har varit minst sagt händelserikt för SensoDetect, med leverans av systemet BERA 3.0 till flera aktörer, stärkt kassa via riktad emission och positiva besked gällande Bolagets patentportfölj. Följande är en sammanfattning av de händelser under H1-18 som vi anser är särskilt intressanta.

Januari

Under januari månad tecknade SensoDetect ett Letter of Agreement med en distributör i Bolivia om att göra en inledande studie på ett specialistsjukhus i centrala Bolivia. Inledningen av studien planerades till februari/mars 2018.

Under samma månad erhöll SensoDetect ny data avseende tvångssyndrom (OCD). I samband med detta kommunicerade SensoDetect att insamlad data kommer analyseras under våren.

Februari

Pressmeddelandet kommunicerades förvisso den sista januari, men i månadsskiftet januari/februari stod det klart att SensoDetect inleder studien i Bolivia. Bolaget berättar att i slutet av februari kommer personal finnas på plats för att installera ett första prototypsystem av BERA 3.0. Den 14 februari levererades den första BERA 3.0 till Bolivia.

Under februari tecknade SensoDetect även ett samarbetsavtal med Innomedica från Finland rörande identifiering av potentiella partners och distributörer i Europa med fokus på Tyskland och Storbritannien.

Mars

SensoDetect genomför en riktad emission om 8 MSEK före emissionskostnader, något som minskar den finansiella risken på kort sikt.

April

SensoDetect tecknar avtal med en klinik i London om leverans i början av april av en BERA 3.0. Likt tänkt marknadsstrategi får kliniken initialt testa systemet på ett antal patienter, varpå ambitionen är ett avtal om vidare användning.

Maj

Under mars hade SensoDetect besök från en distributör från Sydkorea, och i maj stod det klart att SensoDetect skickat en första BERA 3.0 till Sydkorea för test och utbildning.

Augusti

SensoDetect meddelar att de tecknat flera Letter of Intents (LOI:s) med aktörer i Bolivia, där intresse visades från åtta parter. Vi ser såklart mycket positivt på att SensoDetects bearbetning av Bolivia hittills varit mycket framgångsrik och att det finns ett uttalat intresse för användning av Bolagets produkter.

Under augusti har även SensoDetect kommunicerat att Bolagets produkt BERA 3.0 erhållit godkännande från Läkemedelsverket och CE-märkning. Med certifieringen får SensoDetect större frihet att marknadsföra och sälja sin produkt.

Tidigare i veckan kommunicerade även SensoDetect att en studie på depression genomförts där effekten av behandling har publicerats. Resultaten var lovande och i linje med Socialstyrelsens riktlinjer. Studien har fokuserat på att dels kunna upptäcka depression hos patienter, dels på effekten av behandling i form av medicinering med Citalopram.

Sammanfattningsvis så kan det sägas att SensoDetect haft en händelserik vår, med många intressanta händelser.

Inför rapport blir det intressant att följa upp likviditetsnivån

Vi räknar inte med någon större omsättning för Q2-18, mer intressant blir att se vad kassan uppgick till vid utgången av juni och således vilken burn rate som har gällt under andra halvan av våren. Med tanke på det läget SensoDetect befinner sig i, där de vill nå ut till en större del av marknaden och växa, är det viktigt med tillräckligt rörelsekapital. Vid utgången av Q1-18 uppgick Bolagets kassa till 9,4 MSEK.

Finansiell prognos