Analytikerkommentar inför Hoylus Q3-rapport 2018


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 9 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är vår tankar inför rapporten.


Under Q3-17 uppgick omsättningen till 5,9 MSEK, med ett nettoresultat om -7,1 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q3-18 förhåller sig mot jämförbar period 2017, dels mot föregående kvartal (Q2-18) då nettoomsättningen uppgick till 6,0 MSEK vilket var en betydligt lägre nivå än vad vi räknat med.

Prognos tredje kvartalet 2018

För Q3-18 räknar vi med en omsättning omkring 10-11 MSEK, motsvarande en tillväxt om 78 % mot jämförbart kvartal 2017. Vi räknar med att Hoylu fortsatt kommer att visa ett negativt resultat.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.