Analytikerkommentar inför Hoylus Q2-rapport 2018


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 10 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.


Hoylus aktie har haft en tuff sommarperiod och sedan toppen på 6 kr per den sista maj, har aktien letat sig ner till närmare 4 kr idag. Under samma period har det varit förhållandevis tyst från Hoylu. Den 20 juli kommunicerade Bolaget att de signerat ett partner- och återförsäljaravtal med Diversified. Diversified grundades 1993 och är ett fullservice-integrations- och mediateknikföretag med säte i USA. Koncernen har 30 kontor runtom i världen och cirka 70 procent av kunderna är listade som Fortune 1000-bolag. Diversified har omkring 1 600 anställda, omsätter över 750 miljoner dollar och företaget har genom åren erhållit flertalet utmärkelser. Utöver detta har inget kommunicerats under juni-juli, och nämnt avtal med Diversified kommer inte bidra till Q2-rapporten som avser perioden april-juni 2018.

Under april kommunicerade Hoylu totalt fyra orders från följande aktörer:

  • Wipple (ordervärde 835 000 SEK)
  • Bene (ordervärde 850 000 SEK)
  • Suffolk (ordervärde 545 000 SEK)
  • University och Connecticut och University of Washington (totalt ordervärde 375 000 SEK)

För både Wipple och Bene kommunicerade Hoylu att orders avsåg leverans under första kvartalet 2018. Ordern från Suffolk och nämnda universitet avsåg leverans under andra kvartalet 2018.

Sedan april har Hoylu inte kommunicerat några ytterligare orders, vilket kan ha gjort investerare nervösa inför Q2-rapporten och därmed varit en bidragande faktor till senaste tidens kurstapp. Till aktiekursen 4 kr värderas Hoylu till ca 60 MSEK. Tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 30,7 MSEK, vilket motsvarar en P/S-värdering om 1,9. Vi anser att värderingen är låg, samtidigt som Hoylu måste bevisa sin affärsmodell och visa för investerare att de kan fortsätta öka försäljningen. Om en ökad försäljning kan ses med initialt bibehållen kostnadsnivå, tror vi fortfarande att det finns en bra uppsida i aktien.

Inför rapporten imorgon anser vi att följande punkter är särskilt intressanta att fokusera på:

  • Hur omsättningen förhåller sig till tidigare kvartal.
  • Om bruttomarginalen kan fortsätta ligga omkring 70 %.
  • Om kostnadsmassan på rörelsenivå fortsatt ligger omkring ca 11-12 MSEK.
  • Vad kassan uppgår till.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en kommentar och kort därefter återkomma med en uppdaterad aktieanalys.