Analytikerkommentar inför Greater Thans Q2-rapport 2019


Greater Than publicerar imorgon den 22 augusti 2019 sin delårsrapport för årets andra kvartal, nedan framgår våra tankar inför rapporten.

Hur har omsättningen utvecklats?

Åtta av de senaste nio rapporterade kvartalen har Greater Than ökat sin omsättning Q-Q, där första ”hacket i kurvan” kom i samband med Q1-rapporten 2019. Under Q1 uppgick omsättningen till 3,7 MSEK (3,0), motsvarande en tillväxt om 23 % mot jämförbart kvartal, men 8 % lägre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q4-18). Den uppåtgående trend som kunnat ses föregående åtta kvartalen blev därmed bruten. I Q1-rapporten framgick dock att Greater engångsintäkter blev lägre än tidiga­re kvartal. Greater Than nämnde att detta var en konsekvens av ett strategiskt val att lägga mer fokus på de kunder som i längden kan ge större tillväxt. På kort sikt påverkar det de ekonomiska siffrorna negativt, men kan på längre sikt ge bättre avkastning. I vår föregående analys från juni valde vi därför att inte dra allt för stora växlar från det enskilda kvartalet gällande omsättningens utveckling.

Inför Q2-rapporten vänder vi dock återigen våra blickar mot hur försäljningen har utvecklats, där frågan är om Greater Than kan överträffa försäljningen om 3,7 MSEK under Q1-19, eller om ovan nämnda strategifokus resulterat i en lägre omsättning även under Q2-19.

I vanlig ordning kommer vi även att bevaka Greater Thans kassa och vad den uppgick till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet (Q2-19). Vid utgången av mars (senast rapporterad period) uppgick kassan till ca 14,8 MSEK, att jämföra med ca 3,3 MSEK vid utgången av december. Under januari genomförde Greater Than en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader, vilket således stärkte den finansiella ställningen. Justerat för nyemissionen uppgick Bolagets burn rate (operativt) under Q1-19 till ca 3 MSEK per månad, vilket vi kommer jämföra med vad kapitalförbrukningen varit under Q2-19. Då Greater Than ännu inte är lönsamma är det viktigt att fortsatt bevaka hur kostnadsmassan utvecklas från kvartal till kvartal.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med vår uppföljning. Läs gärna mer om Greater Than här

 

Visste du att…

… Greater Thans databas har vuxit till att innehålla 500 miljoner körprofiler. Baserat på denna data möjliggör Greater Than för försäkringsbolag att prissätta sina försäkringar baserat på AI, och som vill digitalisera för att sänka sin skadefrekvens och samtidigt erbjuda konsumenten transparenta, bättre och billigare produkter. Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system för att prissätta försäkringar, och istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Greater Thans AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten från vilka riskprofiler kan härledas och prissättas i realtid.

Läs mer via denna länk