Analytikerkommentar inför Doxas delårsrapport för Q3-18


Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 7 oktober 2018 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Nedan följer våra tankar inför rapporten.


Tankar inför rapporten

Under Q3-17 uppgick omsättningen till 3,4 MSEK, med ett nettoresultat om -2,3 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q3-18 förhåller sig mot jämförbar period 2017, dels mot föregående kvartal (Q2-18) då nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK med ett organiskt nettoresultat om -2,8 MSEK (då rensat för engångsintäkt om 17,7 MSEK för Privat Label-avtal).

Vid utgången av juni 2018 uppgick kassan till 23,3 MSEK. Justerat för engångsintäkten från Private Label-avtalet uppgick Bolagets burn rate under Q2-18 till ca 2,3 MSEK, eller 0,8 MSEK per månad. Givet en liknande nivå under Q3-18 räknar vi med att kassan vid utgången av september 2018 uppgår till ca 21 MSEK.

Vi ser även fram emot att läsa mer i VD-ordet och hoppas framförallt på att få höra mer om status kring tidigare tecknat Private Label-avtalet med Dentsply Sirona, om någon indikation kan ges på volymutveckling eller feedback från Dentsply. Vi hoppas även få mer information kring status med distributörerna i USA och framförallt Europa och hur försäljningen via dessa har utvecklats under kvartalet.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.