Analytikerkommentar inför Doxas delårsrapport för Q2-18


Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 23 augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.


Inför rapporten

Under Q2-17 uppgick omsättningen till 3,7 MSEK, med ett nettoresultat om -3,8 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q2-18 förhåller sig mot jämförbar period 2018, dels mot föregående kvartal (Q1-18) då omsättningen uppgick till 3,1 MSEK med ett nettoresultat om -3,1 MSEK. Vi räknar med att Doxa kommer bokföra hela den engångsintäkten från tidigare Private Label-avtal om ca 16 MSEK som en övrig intäkt för andra kvartalet. Med den intäkten kommer Doxa att visa lönsamhet.

Med engångsintäkten om 16 MSEK har Doxas kassa fått en ordentlig skjuts. Rensat för den effekten kommer en burn rate för Q2-18 att kunna härledas, där vi tror att kapitalförbrukningen är i linje med inledningen av 2018.

I övrigt ser vi fram emot att läsa Doxas VD-ord som oftast ger bra och matnyttig information om status i verksamheten.