Analytikerkommentar inför Camanio Cares Q4-rapport 2018


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 19 februari 2018 sin delårsrapport för årets fjärde kvartal. Nedan framgår våra tankar inför rapporten.


Kan Camanio Care slå omsättningen mot föregående kvartal?

Under Q3-18 uppgick Camanio Cares nettoomsättning till 4,1 MSEK, vilket kan jämföras med 1,2 MSEK under föregående kvartal (Q2-18) och 0,8 MSEK under jämförbar period föregående år (Q3-17). Omsättningen steg således med ca 430 % under tredje kvartalet 2018, vilket är att anse som en hög tillväxt om än från låga nivåer. Inför morgondagens Q4-rapport undrar vi därför om Camanio Care under avslutningen på 2018 fortsatt tidigare trend med fortsatt god tillväxt. Under Q4-18 har Camanio Care sporadiskt kommunicerat ordar avseende BikeAround, Bestic och deras digitala terapidjur, försäljning som vi räknar med tillfaller fjärde kvartalet.

I vanlig ordning ser vi fram emot att läsa VD-ordet

Det vi främst önskar läsa mer om är hur VITAL-plattformen och dess erbjudande har utvecklats. Detta är en mycket värdefull del inom Camanio Cares erbjudande, något vi anser att marknaden till viss del har missat. I och med förvärvet sommaren 2018 fick Camanio Care del av en helt annan typ av affärs- och intäktsmodell, något som bidrar till bättre kassaflöden för Bolaget som helhet. Med tanke på att modellen möjliggör SaaS-intäkter, anser vi att det motiverar en premie i värderingen. Idag (18/2) handlas Camanio Cares aktie omkring 1,40 kr, att jämföra med 3,50 kr i vårt Base scenario. Vi hoppas därför få mer information om hur verksamheten med VITAL har utvecklats under fjärde kvartalet 2018, och hur nuläget ser ut när vi snart går in i mars månad 2019.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q3-18 (september) uppgick kassan till ca 2,3 MSEK. Under november 2018 genomförde Camanio Care en företrädesemission om ca 5 MSEK, med möjlighet för ytterligare övertilldelningsemission om 2 MSEK. Efter emissionen tillfördes Camanio Care ca 4,9 MSEK i likvida medel. Den stärkta kassan minskade således den finansiella risken på kort sikt. Camanio Care skrev dock tidigare att en full emissionslikvid skulle vara tillräcklig för att finansiera Bolaget tills februari 2019. När vi nu befinner oss i februari räknar vi med att få ett besked angående det finansiella läget och vad planen är närmast.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Camanio Care.