Analytikerkommentar inför Beyond Frames Q4-18


Beyond Frames Entertainment AB (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 28 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.

 

Störst fokus på VD-ordet – vad kommer VD Johan Larsson berätta om framtida förväntningar?

Analyst Group fokuserar inför morgondagens Q4-rapport primärt på VD-ordet och vad Johan Larsson kan berätta om nuläget och Bolagets planer för det kommande året. Vidare hoppas vi få information om Beyond Frames syn på VR-och AR-marknaden i syfte att få en djupare förståelse för när den underliggande marknaden kan förväntas vara mogen att hantera dotterbolagens spel. Utöver detta hoppas vi även få en kommentar på Bolagets syn på förvärvsklimatet. I helhet är Analyst Groups förväntningar en omsättning i linje med tidigare kvartal under 2018, vilket innebär en förväntad nettoomsättning om cirka 340 TSEK, samtidigt som vi vill understryka att Bolagets omsättning under kvartalet inte bör anses högaktuell. Detta med hänsyn till att den underliggande marknaden ännu inte nått ett genombrott, varför omsättningen under Q4 inte förväntas ge en indikation på framtida potential.

Vi ser fram emot att läsa mer om Bolagets finansiella ställning

Beyond Frames genomförde i november en nyemission om cirka 14 MSEK och i december en riktad nyemission om cirka 5 MSEK där Handelsbanken Microcap Sverige stod som köpare. Bolaget har således en välfylld kassa, men med hänsyn till att Beyond Frames för tillfället inte är lönsamma är vi intresserade av att se hur kassaflödet, och således Bolagets balansräkning, utvecklats under perioden.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.