Analytikerkommentar inför AcuCorts delårsrapport för Q3-18


AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 7 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.


Den senaste perioden för AcuCort har varit händelserik. Bolaget har under de senaste månaderna slutfört produktionen av de exemplar av Dexa ODF som används under Bolagets studier, genomfört en övertecknad företrädesemission om 10,8 MSEK (efter emissionskostnader), haft ett möte med FDA angående ansökningsprocessen för läkemedelsgodkännande.

I rapporten ser vi fram emot att läsa om en statusuppdatering angående hur AcuCorts studier fortskrider. Studierna har påbörjats, och beroende på status kan detta ses som en potentiell trigger.

Vidare blir det även intressant att titta på hur Bolaget hanterar kostnaderna. Rörelsekostnaderna väntas sjunka kraftigt jämfört med Q2 2018. Detta till följd av att majoriteten av kostnaderna då bestod av kostnader relaterade till Adhex Pharma. Under Q3-18 väntas Bolagets kostnadsmassa ha återgått till mer normala nivåer. Extraordinära kostnader under kvartalet väntas främst vara relaterade till Quinta-Analytica, alltså den pågående studien. I samband med nyligen genomförd nyemission guidade Bolaget för hur stor kostnadsmassan kommer att vara för studien. Frågan är hur stor del av denna kostnad som bokats under Q3-18. Analyst Group estimerar att ca 20 % av denna summa, cirka 400 tSEK kommer bokas under Q3-18.