Analyst Group kommenterar Zoomabilitys erhållna godkännande enligt rullstolsdirektivet EN12184


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) meddelade den 14 april att bolagets Zoom Uphill har färdigtestats enligt rullstolsdirektivet EN12184 hos testinstitutet RISE i Borås, vilken uppfyllde kraven på mekanik, elsäkerhet, miljötest och säkra system.

Godkännandet av rullstolsdirektivet (EN12184) möjliggör statlig finansiering av Zoomen i ytterligare regioner och länder, däribland Norge, samtidigt som godkännandet underlättar för Zoomability att erhålla bidrag från myndigheter och försäkringsbolag i flera europeiska länder. Som ett led i godkännandet ska det signerade testprotokollet skickas till bolagets återförsäljare i Norge, som i sin tur kan använda det som underlag till ansökan om att få Zoom Uphill godkänd av norska NAV (Norska arbets- och omsorgsverket). Den norska hjälpmedelsmarknaden är en i synnerhet viktig marknad för Zoomability då det är Nordens största marknad för elrullstolar och bolaget har en stor efterfrågan från norska kunder, där de första leveranserna förväntas kunna ske under Q3-23.

Vidare ger godkännandet ökat stöd för Zoomability att ta marknadsandelar i USA, bolagets största marknad historiskt sett, då det underlättar registrering av Zoomen som ett medicintekniskt hjälpmedel klass 2 av amerikanska FDA, vilket därigenom skulle göra Zoomen mer tillgänglig för konsumenter.

”Godkännandet av rullstolsdirektivet EN12184 har under en längre tid utgjort en större trigger för Zoomability eftersom ett godkännande öppnar upp för en större försäljningspotential i flera länder, däribland Norge. Genom att Zoomability kan erhålla statlig subventionering av Zoomen blir den mer tillgänglig till konsumenter som möjligtvis annars inte haft de ekonomiska resurserna att införskaffa en Zoom, således stärks bolagets försäljningsutsikter framgent. Genom godkännandet underlättas även processen för en FDA-registrering, vilket skulle öppna upp för finansiering av Zoomen via såväl försäkringsbolag som statliga myndigheter, t.ex. Veteran Affairs, och skulle därmed medföra ett minskat beroende av välgörenhetsfonder för att kunna leverera till krigsveteraner, vilket Zoomability har gjort historiskt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.