Analyst Group kommenterar Windons lansering av de första demoanläggningarna för RidgeBlade


Windon Energy Group meddelade den 3 juni år 2024 att bolaget har erhållit de första ordrarna på den banbrytande vindturbinen RidgeBlade. Anläggningarna har erhållit bygglov och kommer att sättas upp inom ett par månader för Helsingborgs stad samt Sol och vind på Österlen AB. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till under 1 MSEK.

Anläggningarna hos Helsingborgs stad samt Sol och Vind på Österlen AB kommer att fungera som demoanläggningar för att kunna demonstrera teknologins funktion till potentiella kunder. I samband med Windons Q4-rapport i februari, några veckor efter att Windon publicerade nyheten om att bolaget blir exklusiv distributör för RidgeBlade i Sverige och Norge, hade 500 privatpersoner hört av sig med intresse för vindturbinen, en siffra som nu uppgår till över 1 300 kundförfrågningar. Således finns ett fortsatt stort intresse för RidgeBlade och därmed anser Analyst Group att det finns ett stort värde i att ha demoanläggningarna på plats för att på så sätt kunna visa upp tekniken för potentiella kunder.

RidgeBlade förväntas finnas tillgänglig för kundinstallationer från Q4-24 och givet det nämnda höga intresset förväntar vi oss en hög efterfrågan. Fram till den förväntade lanseringen estimerar vi att Windon kan fortsätta addera nya återförsäljare i form av installatörer som vill erbjuda RidgeBlade och därmed även korsförsälja bolagets övriga produktutbud i form av solceller, montagesystem, växelriktare och batterilagringssystem. Genom att addera nya återförsäljare anser Analyst Group att Windon skapar goda förutsättningar för stark tillväxt när marknaden för solceller och batterilagring förväntas vända samt att RidgeBlade lanseras.