Analyst Group kommenterar TCECURs senaste orders


”TCECUR har sedan december kommunicerat två minst sagt intressanta affärer. Precis innan jul stod det klart att AWT vunnit en order med ett uppskattat värde om 20 MSEK från en ”amerikansk biltillverkare”, och igår tillkännagavs en affär för Mysec om 6 MSEK. TCECUR, både som bolag och aktie, befinner sig i ett riktigt starkt momentum och sedan slutet av november har aktien stigit med nära 70 %”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Kort sammanfattning av de senast vunna affärerna:

  • Den 13 januari 2021: Mysec erhöll en order på ca 6 MSEK från ett större transportföretag utanför Stockholm. Ordern består av ett komplett säkerhetssystem med inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, nätverk, lås och larmförmedling via Mysecs larmportal. Installationerna skall vara färdiga till midsommar 2021.
  • Den 22 december 2020: AWT tecknar avtal med en ledande amerikansk biltillverkare för ett stort säkerhetsprojekt i Tyskland. Uppskattat ordervärde uppgår till ca 20 MSEK med förväntad leverans under första halvan av 2021. Ordern är den största i AWTs historia.


5 snabba om hur Analyst Groups analytiker ser på TCECUR som investering idag

  1. TCECUR har en historik av flera lyckade förvärv och det senaste förvärvet av Automatic Alarm under hösten 2020 ser väldigt spännande ut.
  2. Norge-verksamheten har tidigare varit problemtyngt, men har under de senaste kvartalen vänt runt och bidragit positivt. Det räknar vi med att dotterbolaget fortsatt kommer att göra under 2021.
  3. Med hänsyn till resterande dotterbolag i Sverige som fortsätter leverera, tillsammans med förvärvet av Automatic Alarm, är bågen verkligen spänd inför 2021.
  4. Dessutom, sett till koncernnivå, så har balansräkningen stärkts i form av både en påfylld kassa under hösten, samt att TCECUR uppnått en bättre skuldsättningsgrad, med lägre räntekostnader till följd av genomförd refinansiering som således får en positiv effekt på sista raden och stärker kassaflödet.
  5. Sammanfattningsvis, med hänsyn till nuvarande operativa verksamhet, marknadsläget, en starkare balansräkning och positiva rörelsemarginaler i dotterbolagen, så checkar TCECUR flera boxar för ett kvalitetsbolag som ännu flyger under många investerares radar. Aktien börjar dock få fart och har sedan slutet av november stigit med nära 70 %. Uppgången är helt klart motiverad enligt oss, samtidigt som vi ser en fortsatt uppsida i aktien från dagens nivåer.

För mer om TCECUR, titta gärna på bolagets närvaro vid Analyst Groups frukostsändning den 9 december. Länk till videon här