Analyst Group kommenterar Tangiamos produktgodkännande för Online


Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller “Bolaget”) meddelade idag att Bolaget har fått produktgodkännande för sitt ADR-system på den reglerade marknaden, och kommer att gälla på dels nyckelmarknader, dels några mindre marknader av strategisk betydelse.

Tangiamo tog klivet in mot onlinesektorn under Q2-20 med Bolagets ADR-lösning via partnerskap, och försäljning skedde till en början till den oreglerade marknaden i väntan på godkännande för den reglerade marknaden. Med ett produktgodkännande nu på plats tillåts Tangiamo att adressera en större marknad med sin ADR-lösning, där Bolaget redan har mottagit flertalet förfrågningar från etablerade marknader och, för Bolaget, nya regioner. Godkännande möjliggör således för Tangiamo att bredda onlinesegmentet med nya produkttyper och applikationer, i linje med den patentansökan som skickades in under 2020, och nettolikviden från den pågående företrädesemissionen kommer här väl tillhanda för att genomföra denna satsning.

”Marknaden för online kasino är av högre tillväxt än landbaserade kasino, av förklarliga skäl, med en ökad digitalisering globalt, något pandemin dessutom enbart påskyndat. Den globala marknaden för online gambling, som innehåller primärt casino, poker, bingo och sports betting, väntas växa med en CAGR om 11,5 % fram till år 2024, för att då värderas till ungefär 750 mdSEK, drivet av, som nämnt, den ökade digitaliseringen som resulterar i ökat antal av internetanvändare, större bredd i smartphoneanvändande och generell ekonomisk tillväxt. I en rapport av European Gaming & Betting Association framkommer det att under 2019 utgjorde ungefär 75 % av all online gamling aktivitet härrörde från reglerade marknader, medan resterande kom från oreglerade marknader. Även om detta inte säger den hela sanningen för hur det ser ut globalt sett ger det ändå en fingervisning för hur uppdelningen av hur samlade intäkterna som genereras inom industrin är fördelade. Att Tangiamo nu har en godkännande på plats att distribuera sin ADR-lösning även för den reglerade marknaden bör därför innebära att stark försäljningspotential framöver”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.