Analyst Group kommenterar Tangiamos mottagna order från Loto Quebec


Tangiamo Touch Technology (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 17 februari 2023 att Loto Quebec har lagt en order om ca 10,5 MSEK för Tangiamos MultiPlay roulettebord. Beställningen kom som ett led i det ramavtal som tecknades med Tangiamos kanadensiska distributör, RBY Gaming, den 18 januari 2023, vilken sträcker sig till år 2025, och ordern förväntas av Bolaget intäktsföras under Q2-23. Loto Quebec befinner sig ännu i slutskedet av produktverifieringen, i vilken Tangiamo förväntar sig ett positivt utfall, parallellt som Tangiamo fortsätter processen avseende GLI-certifiering, vilket är en förutsättning för att sälja till kasinon på reglerade marknader och måste vara på plats innan Loto Quebec kan använda Tangiamos spelbord i sina kasinon.

Efter en särskilt utdragen process, till stor del hänförligt till pandemin, har Tangiamo äntligen gått i mål med ordern från Loto Quebec, vilken utgör en viktig milstolpe för Bolaget och ger dessutom en stark vidimering för produktportföljen. Ordern ger dessutom Tangiamo viktig såväl försäljning som kassaflöde, och att ordervärdet därtill inkom i det högre intervallet av tidigare kommunicerat intervall (5–10 MSEK) ser Analyst Group som mycket positivt och bedömer att detta kan ge ytterligare ringar på vattnet avseende Tangiamos fortsatta försäljning under år 2023 och framåt. Det som blir viktigt i närtid är dels att Loto Quebec går i mål med produktverifiering, dels att Tangiamo erhåller GLI-certifieringen, där sistnämnda öppnar upp för en betydligt högre försäljning då Tangiamo tillåts sälja till kasinon på flera andra reglerade länder likaså”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.