Analyst Group kommenterar senaste nytt i Josab


Josab har senaste 2-3 veckorna kommunicerat flera positiva och intressanta nyheter, bl.a. erhållande av ett så kallat Business License i Kina samt stororder av Aqualite i Ungern.

JV-bolag registrerat i Kina

Som vi skrev i vår kommentar i samband med Josabs Q1-rapport under maj så har arbetet för att få ett Joint Venture-bolag på plats i Kina pågått under hela våren och vägen har inte varit helt rak. Utbrottet av Covid-19 och ett kinesiskt nyår uppe på det resulterade i en försenad process. Utifrån vad som framgick i kvartalsrapporten förväntade vi oss att registreringen och konverteringen av Josabs kinesiska dotterbolag till ett JV, samt erhållandet av en s.k. Business License, skulle kunna vara klart innan maj månads utgång. Den 28 maj blev så också fallet där både registrering och licens kom på plats, vilket i praktiken innebär att bolaget har rätt att utveckla, marknadsföra, sälja samt underhålla produkter relaterade till vattenrening. Licensen omfattar också export samt import av material kopplat till vattenreningsindustrin.

Räkneexempel för JV-bolaget i Kina

Bolaget ägs till 49 % av Josab Water Solutions AB, och till 25,5 % vardera av Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd. I vår senaste aktieanalys av Josab framgår ett räkneexempel för att illustrera den potential som finns i och med JV-bolaget, vilket utgår från tillhandahållandet av Aqualite för byggandet av vattenreningsmaskiner.

Räkneexempel: 1 400 ton Aqualite skulle kunna användas för att bygga 2 300 st. S100-maskiner, alternativt 560 st. S500-maskiner. Efter sommaren erhöll Josab en initial order från Sichuan avseende tre S100-maskiner till ett totalt ordervärde om ca 1 MSEK, motsvarande ca 330 000 SEK per S100-maskin. Även om det inte har uttalats något exakt försäljningsmål av maskiner för JV-bolaget, samt hur då JV-bolaget skulle prissätta maskinerna, skulle ändå ett illustrativt räkneexempel kunna göras. Om ett genomsnittligt försäljningspris om ca 330-360 000 SEK per S100-maskin skulle appliceras framgent, så skulle 2 300 S100-maskiner motsvara en omsättning omkring 800 MSEK för JV-bolaget. Baserat på våra tidigare publicerade analyser, kan en bruttomarginal om lägst 50 % per enhet antas, vilket således skulle motsvara ett bruttoresultat omkring 400 MSEK för JV-bolaget. Hur sedan JV-bolagets rörelsekostnader kommer se ut under kommande år, är svårt att säga idag. Likväl kommer 49 % av JV-bolagets resultat att vara hänförligt till Josab, och kan då komma att redovisas som ”resultat hänförligt till intressebolag” i Josabs egna resultaträkning. Detta är såklart ingen prognos, men visar likväl vilken enorm potential som finns i och med Kina-etableringen, utöver själva minimumintäkterna om ca 28 MSEK från licensavtalet. Viktigt att påpeka är även att ovan räkneexempel utgår från minimivolymen om 1 400 ton Aqualite. Det kan rimligen antas att Josab förväntar sig högre volymer, samt att ingen samarbetspartner skulle gå med på nämnda minimivolymer om de inte tror att detta med hög sannolikhet kan nås.

Stororder om 8 ton Aqualite erhållen i Ungern

Josab har under första veckan i juni i Ungern erhållit en order om 8 ton Aqualite som skall installeras i ett vattenreningsverk i staden Szente. Vattenanläggningen, vilken byggts med EU-bidrag använder idag en annan zeolit, Turbidex, i reningen, vilket också installerats i många andra motsvarande anläggningar i Ungern. På grund av EU-bidraget får material eller teknik inte bytas ut under en period av 5 år efter byggnationen, vilket nu gått till ända i Szentes, likväl som i många andra städer i Ungern. Josab har under två års tid gjort tester i egen regi, men även tillsammans med en mindre stad med Turbidex i deras vattenreningsanläggning, där Josabs Aqualite jämfördes med Turbidex. Testerna utvisade att Aqualite, p.g.a. annan komposition av mineraler, var hårdare och hade längre livslängd med bättre reningsegenskaper än Turbidex. Josab skriver att de har identifierat ett 60-tal vattenreningsanläggningar i Ungern, de flesta byggda med EU-bidrag, med det konkurrerande materialet i reningsprocessen. Målsättningen är att konkurrera och ta en stor del av detta segment för materialförsäljning med Josabs Aqualite, där bolaget bedömer att den totala mängden material i dessa anläggningar uppgår till ca 5 000 ton.

”Om man skulle utgå från den prissättning per ton Aqualite om 2 000 EUR som tidigare har kommunicerats i samband med licensavtalet för JV-bolaget i Kina, så skulle 5 000 ton motsvara omkring 100 MSEK i potentiell omsättning för Josab. Utöver pågående Kina-etablering anser vi därför att den ungerska marknaden är mycket intressant där de ska bli spännande att se ifall Josab successivt kan erhålla ytterligare orders för vattenreningsverk”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.