Analyst Group kommenterar senaste händelserna i Euroafrica Digital Ventures


Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica eller Bolaget”) kommunicerade under onsdagen den 10 november 2021 efter stängning ett flertal större bolagshändelser; lansering av E-handel, etablering av ett Joint-Venture och en genomförd riktad emission om ca 11 MSEK. Vi redogör dels bolagshändelserna, dels våra tankar om respektive nedan.

Euroafrica meddelade i onsdags den 10 november efter stängning att dotterbolaget Kupatana har lanserat E-handel, vilket Euroafrica tidigare har kommunicerat ligger i korten, och avser även att expandera till andra marknader i Östafrika. För att möjliggöra en säker och robust plattform som erbjuder E-handel har Euroafrica förvärvat teknologin bakom bolaget Babasell AB:s plattform, vilket dels frigör tid, dels pengar, för Euroafrica som innan arbetade internt för att ta fram en E-handelslösning. Köpeskillingen för teknologin uppgår till 3,5 MSEK och ska erläggas dels i aktier motsvarande ett värde om 2,5 MSEK, dels kontant motsvarande 1 MSEK. Euroafrica ges, i och med förvärvet, en exklusiv rätt till teknologin i Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia, Mocambique och Etiopien. Under fredagen den 12 november kommunicerade Euroafrica därtill att bolaget har ingått avtal med marketplace-veteranen Sammy B. Abla som kommer vara ansvarig för Euroafricas geografiska expansion i Östafrika och lanseringen av E-handeln. Sammy har en gedigen meritlista och över tio års erfarenhet av att driva digitala marknadsplatser i tillväxtländer och var b.la. en del av det svenska teamet som lanserade den ryska motsvarigheten av Blocket, Avito, i Mellanöstern och Nordafrika, som senare såldes till Schibsted 2014, vilka äger Blocket. Sammy B. Abla är även en av grundarna bakom Babasell AB, vilka har utvecklat nya generationens digitala marknadsplats, vars teknologi Euroafrica nu har förvärvat. Nästa steg nu för Euroafrica är att ledningen, tillsammans med Sammy, kommer integrera dels Kupatana, dels Zoomtanzania, i Babasells teknologi, och hädanefter göra mindre lokalanpassade justeringar så att plattformen blir skräddarsydd till de adresserbara marknaderna, för att därefter etablera en större organisation på marknaden.

”Med en E-handelsplattform nu på plats tillåts Euroafrica att ytterligare diversifiera Bolagets intäktsströmmar genom att få en del av transaktionsvärdet från försäljningarna som sker på plattformen, via en fastställd kommission. Rent konkret kommer Euroafrica tillhandahålla en E-handelstjänst för företag där Bolaget säljer produkter för företagskundernas räkning. Därtill kommer Euroafrica att sköta kringliggande tjänster såsom ordermottagning, betalningslösningar, logistik och försäkringslösningar, vilket skapar ytterligare intäktsströmmar, samtidigt som det förväntas göra Euroafricas lösning mer sticky för kunderna. Efter förvärvet av konkurrenten Zoomtanzania har Kupatana en ännu starkare ställning på den tanzaniska marknaden vilket, enligt Analyst Group, bäddar för stark tillväxt framgent så fort E-handelsplattformen är ”up and running”. Givet att viss modifiering ska ske och implementeras är det rimligt att anta att E-handelsplattformen kan börja generera intäkter under H1-22. E-handelsmarknaden för B2C i Afrika estimeras av Statista vara värd ca 25 mdUSD under 2021 och växa med en CAGR om 13,3 % fram till år 2025, vilket Kupatana, givet dess starka ställning i Tanzania, har goda möjligheter att kapitalisera på”, säger ansvarig analytiker.

Vidare ska Euroafrica tillsammans med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB starta ett Joint Venture-bolag inom digital vård på den afrikanska kontinenten, där Euroafrica till en början kommer inneha 51 % av aktierna och Careplatform 49 %. Euroafrica ämnar investera 2 MSEK i JV-bolaget i syfte att anställa en VD, etablera lokala bolag samt bygga den initiala organisationen, medan Careplatform kommer stå för SaaS-plattformen. Careplatform arbetar idag med ca 50 vårdenheter runt om i Sverige, varav några av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatri. Initialt kommer JV-bolaget att fokusera på Östafrika, en marknad som värderas till 9 MUSD, då Euroafrica redan är etablerade där och innehar värdefull marknadskunskap, tillika nätverk i området. Konceptet kommer att fungera som sådant att JV-bolaget kommer ingå samarbeten med fysiska sjukhus/vårdcentraler i, till en början, Östafrika vari vårdpersonal och patienter kan, genom Careplatform SaaS-lösning, antingen mötas via digitala möten eller chatt, men därtill även dela filer, arbeta med att-göra-listor och kommunicera med asynkrona meddelanden, d.v.s kommunikation som inte sker i realtid. JV-bolaget kommer att anställa en VD som kommer att utgå från Östafrika och utforma en affärsplan såväl som affärsmodell.

Först lanserar Kupatana en blocketliknande tjänst i Tanzania, sedan en E-handelslösning och nu digital vård, vilket otvivelaktigt går hand i hand med Euroafricas affärsidé att ta framgångsrika digitala koncept från Norden och lansera dem på afrikanska tillväxtmarknader. Just digital vård är en bransch som har fått särskild medvind i och med pandemin, i en tid där framkomligheten begränsades betydligt, vilket blir tydligt när man studerar hur aktörer som Kry, Doktor.se, men även den internationella aktören Teladoc har utvecklats under dels år 2020 och 2021. Det finns inte heller något som pekar på att vård rent allmänt inte kommer att gå mot att bli mer digital, givet den ökade bekvämligheten, tillgängligheten och därtill mer tidseffektiva möten för dels patienter, dels vårdpersonal.  Analyst Group är av uppfattningen att det startade JV-bolaget kommer att skilja sig något från hur exempelvis Kry och Doktor.se fungerar, givet att tidigare nämnda aktörer innehar vårdpersonal in-house, medan JV-bolaget ämnar, som nämnt, ingå samarbeten med fysiska sjukhus. Även om det är tidigt att spekulera i vad denna inriktning kan innebära för Euroafrica i termer av omsättning och lönsamhet, är Analyst Group av uppfattningen är det är helt rätt väg att gå, med hänvisning till Euroafricas redan starka ställning på den östafrikanska marknaden. Det ska bli minst sagt intressant att följa vidare framsteg inom detta område framöver”, säger ansvarig analytiker.

Som ett led i Euroafricas expansion meddelade Bolaget att en riktad emission om ca 11 MSEK har genomförts till ett urval av professionella investerare, motsvarande 1 981 980 aktier till en teckningskurs om 5,55 kr per aktier. Teckningskursen innebär en emissionsrabatt om ca 20 % jämfört med den 20-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP).