Analyst Group kommenterar senaste händelserna i Abelco


Abelcos dotterbolag iCandy Interactive (”iCandy”) meddelade i fredags den 19 november 2021 att bolaget förvärvar 100 % av aktierna i Lemon Sky Animation Sdn Bhd för en köpeskilling om totalt AUD 44,5M, motsvarande ca 290 MSEK. Vidare kommunicerade Abelco att portföljbolaget Fatberry utökar verksamheten till Thailand genom förvärvet av MooMoo Non-Life Insurance Broker samtidigt som Fatberry redogör omsättningen för oktober.  

Förvärvet av Lemon Sky ska finansieras dels kontant, motsvarande 17,8 MAUD (40 % av totala köpeskillingen), dels genom aktier, motsvarande 26,7 MAUD (60 % av totala köpeskillingen). Som ett led i finansieringen har iCandy genomfört en emission om 40 MAUD (~ 260 MSEK), där kapitalanskaffningen kommer att delas upp i två delar, vari den sista delen ska godkännas i en extra bolagsstämma. Emissionskursen är satt till AUD 0,115, vilket motsvarar en premie om 11 % baserat på senaste 15 dagarnas volymviktade genomsnittskurs (VWAP) om 0,1036 AUD. iCandy stängde under fredagen den 19 november på en kurs om AUD 0,18 efter en uppgång om ca 33 % och har under den senaste månaden stigit över 90 %. Ungefär hälften av emissionslikviden ska användas till den kontanta finansieringen av Lemon Sky, medan resterande ämnas användas till att stärka upp teamet, marknadsföring, förvärv av ytterligare infrastruktur för att assistera den ökade produktionsförmågan samt övrigt rörelsekapitalbehov. Emissionen blev övertecknad och en av ankarinvesterarna är Animoca Brands som ökade dess strategiska ägande i iCandy med ytterligare 10 MAUD, vilka är ett ledande globalt gamingbolag som fokuserar på den ”öppna metaverse” och värderades till ca 2,2 mdUSD i den senaste kapitalrundan.

Lemon Sky är en spel-, Game Art- och animationsstudio med en befintlig portfölj av partnerskap med stora aktörer inom branschen såsom EA Entertainment, Blizzard Entertainment, Disney, Nickelodeon och Microsoft Studios. Lemon Sky har varit involverade i flera större globala AAA-spel som exempelvis The Last of Us Part 2, Marvel Avengers, Marvel Spider-Man, Warcraft Reforged, Uncharted: The Lost Legacy och Diablo 3. Lemon Sky utvecklar också egna spel, även om spelstudion är mest kända för att bistå större branschaktörer med att skapa karaktärer, miljö och övrig animation som används i spel eller annan produktion. Under år 2020 redovisade Lemon Sky en omsättning om 14,8 MAUD (95,8 MSEK) med ett nettoresultat om 3,9 MAUD (25,4 MSEK) och en kassa om 6,1 MAUD (39,5 MSEK). På proformabasis väntas iCandy, tillsammans med Lemon Sky, uppvisa en omsättning om 16 MAUD (104 MSEK) för helåret 2021. Efter transaktionen kommer den sammanslagna enheten ha mer än 450 heltidsanställda och således forma en av de största spelutvecklarna i Sydostasien i termer av anställda, samt det största spelbolaget på den australienska börsen i termer av omsättning, lönsamhet, antal anställda och nedladdningar. Med samlade krafter kommer den kombinerade enheten att inneha värdefulla färdigheter, tillika erfarenheter, som behövs för att utveckla AAA-spel till b.la. Metaverse, en snabbväxande trend inom gamingindustrin, vilket således blir ett nästa steg i iCandys tillväxtfas.

”Det är mycket spännande tider i Abelco, där iCandy går från klarhet till klarhet. Med det senaste förvärvet av Lemon Sky kommer den sammanslagna koncernen att kunna realisera intressanta synergier, däribland kommer Lemon Sky kunna bistå med content till iCandys spel så att de tillsammans kan skapa AAA-spel, samtidigt som iCandy, genom ett betydligt större team, kan öka produktstakten signifikant. Genom att tillsammans skapa en av Sydostasiens största spelutvecklare medförs att iCandy får ökad internationell kännedom vilket kommer vara av stor vikt för framtida spelprojekt med ledande branschaktörer. Transaktionen, i kombination med kapitalanskaffningen, medför å ena sidan en större utspädning om ca 50 % för iCandys aktieägare, vilket samtidigt späder ut Abelcos ägarandel från ca 32 % till ca 17 % efter transaktionen, givet att båda delar av kapitalanskaffningen genomförs. Å andra sidan kommer den finansiella ställningen i iCandy att signifikant stärkas med en välfylld kassa att använda till framtida tillväxt, samtidigt som förvärvet innebär att iCandy förväntas få flertalet nya intäktsströmmar, vilket kommer att ge ytterligare diversifiering och robusthet inom verksamheten framöver. Abelco har idag 187,5 miljoner aktier i iCandy vilket, givet iCandys stängningskurs 2021-11-19 om AUD 0,18, mynnar ut i ett värde om 218 MSEK, vilket i princip är i paritet med Abelcos egna bolagsvärde och är onekligen anmärkningsvärt givet att resterande bolag i portföljen vid utgången av oktober värderades till ca 190 MSEK”, säger ansvarig analytiker.

Portföljbolaget Fatberry, vilka är ett malaysiskt insurtechbolag, kommunicerade under fredagen den 19 november 2021 att bolaget utökar verksamheten till Thailand genom förvärvet av MooMoo Non-Life Insurance Broker samt omsättningssiffror för oktober månad. MooMoo är en sakförsäkringsmäklare som erbjuder bilförsäkringar via sina 16 samarbetspartner till över 6 000 kunder i Thailand, förvärvet innebär att Fatberry har genomfört bolagets första regionala expansion varigenom Fatberry har som uttalat mål att i Thailand accelerera tillväxten på den lokala marknaden genom de befintliga samarbetspartnerna. Planen är hädanefter att bredda utbudet på den thailändska marknaden, där Fatberry sedan tidigare har lanserat t.ex. motorcykelsförsäkring på den malaysiska marknaden samt är i startgroparna att erbjuda hälso-, hem-, rese- och olycksfallsförsäkring, vilket väntas driva ytterligare tillväxt dels på den malaysiska marknaden, dels den thailändska.

Slutligen uppvisade Fatberry en omsättning om ca 4 MSEK under oktober månad, vilket i årstakt motsvarar ca 48 MSEK. Fatberrys målsättning under 2021 är att omsätta 25 MSEK och fram till oktober månad uppgår den ackumulerade omsättningen till ca 35 MSEK, vilket är väsentligt högre än det uppsatta målet, dessutom med ytterligare två månader kvar av 2021. Den starka omsättningstillväxten påvisar tydligt behovet av att digitalisera försäkringsbranschen i flera delar av Sydostasien, något som talar för att Fatberrys digitala erbjudande kommer att mottas väl på den thailändska marknaden och accelerera den redan exponentiella tillväxten som Fatberry fram till dags dato har uppvisat, enligt Analyst Group.