Analyst Group kommenterar senaste förvärven samt kapitalanskaffning av Humble Group


Humble Group AB (“Humble” eller “Bolaget”) kommunicerade i samband med torsdagens stängning  (15 april) att fem nya bolag samt två fastigheter har förvärvats. I samband med detta meddelades därtill att Bolaget framgångsrikt genomfört en nyemission om 20 miljoner aktier via ett accelerat book-building förfarande, som tillför Bolaget ca 502 MSEK.

Den totala köpeskilling för de fem förvärvade bolagen uppgår till 78,5 MSEK, och de två fastigheter köps för ca 36,9 MSEK, varav ca 41,2 MSEK ska erläggas kontant och resterande 74,2 MSEK (motsvarande 64 % av totala köpeskillingen) ska betalas i form av nyemitterade aktier. Tillsammans genererar de förvärvade bolagen ca 309 MSEK i årliga intäkter med ett justerat EBITDA-resultat om 29,2 MSEK.

De förvärvade företagen är alla verksamma inom Food Tech och stärker Humbles produktportfölj i den vertikalen:

  • Grahns Konfektyr AB är en ledande svensk godistillverkare med brett sortiment och stark position inom sockerfritt och socker-reducerat godis.
  • Kryddhuset i Ljung AB är en ledande tillverkare av kryddor och kryddblandningar.
  • Performance R Us AB, Nordic Sports Nutrition AB och Viterna AB är tre olika sportnutritionsbolag med egna varumärken och bred distribution i sport- och fackhandel i Norden.

Nettolikviden från nyemissionen är avsedd att användas för att stödja tillväxtinitiativ, främst genom ytterligare förvärv, och för att upprätthålla finansiell flexibilitet.

“Humbles senaste kapitalanskaffning är ett riktigt styrkebesked, att med den snabbhet och kvalité på tagare i nyemissionen kan få in över en halv miljard kronor visar på det stora intresset som finns för Bolaget och tillika branschen i sig. De förvärvade bolagen stärker Humbles redan starka produktportfölj inom Food Tech och görs dessutom till en, på aggregerad nivå, attraktiv multipel. Med en årsintäkter om 309 MSEK och ett EBITDA-resultat om 29,2 MSEK, görs köpet till en aggregerad P/S samt EV/EBITDA-multipel om ca 0.3x respektive ca 3x. Humble fortsätter skapa aktieägarvärde genom att utnyttja värderingsgapet mellan noterade och onoterade bolag, vilket ger en attraktiv hävstång för Humble som ett noterat bolag. Det bolag som vi särskilt tycker sticker ut är Grahns Konfektyr som senaste åren uppvisat fin tillväxt med ökad lönsamhet, där bolaget har levererat en CAGR om ca 46 % under 2016-2019 samt stärkt EBITDA-resultatet under samma period med i genomsnitt 11 % per år. De övriga bolagen har haft en relativt stillastående omsättning där å ena sidan Performance.R.us har stärkt lönsamheten senaste åren men där Kryddhuset i Ljung har, å andra sidan, visat på det motsatta. Analyst group anser dock att, med tillgång till Humbles extensiva distributionsnätverk i kombination med tydliga synergieffekter som tillkommer i samband med konsolidering av de förvärvade bolagen, finns förutsättningarna för att Humble ska lyckas öka omsättningen och tillika lönsamheten för dessa bolag. Att Humble även förvärvar fastigheterna på vilka Granhs Konfektyr AB tillverkar sina produkter ser vi positivt på då det möjliggör ökade volymer samt skapar ytterligare synergieffekter inom produktion och utveckling”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Med bakgrund av gjorda förvärv kommer vi att återkomma med en uppdaterad version av analysen.