Analyst Group kommenterar senaste avtalet med Pair


ChargePanel AB (publ) meddelade den 21 december att bolaget har ingått ett samarbete med P-Air AB (”Pair”) för laddning av elfordon i Sverige med ambitionen att utrullas till fler länder i Europa. Inledningsvis kommer Pair att ansluta ca 400 laddpunkter under första kvartalet 2023 till plattformen och under resterande del av 2023 förväntas ytterligare 1 200 laddpunkter att anslutas.

Avtalet som har ingåtts med Pair innebär att ChargePanel fortsätter att expandera på den svenska marknaden inom laddinfrastruktur och där Pair har ambitionen att växa till flera länder i Europa, vilket är enligt ChargePanels uttalade strategi. Avtalet med ChargePanels prenumerationstjänst innebär att Pair kommer kunna erbjuda en effektiv och säker hantering av laddinfrastrukturen hos befintliga och framtida affärspartners. Det kommer att ske via Pairs app ”Pair Recharge”, där kommunikationen mellan ChargePanels plattform och Pair Recharge kommer att ske via OCPI (Open Charge Point Interface protocol).

Om P-Air

Pair digitaliserar, elektrifierar och automatiserar hotellparkeringar med hjälp av smart teknik. Tillsammans med partnerskap inom hotell- och fastighetsbranschen utformar Pair en digital parkeringslösning, där hotellgästen får möjligheten att förboka sin parkering- eller laddningsplats redan innan påbörjad bilresa. Pair har idag avtal med flera stora hotellkedjor, däribland Best Western, Elite Hotels, Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels och Radisson Hotels.

”Avtalet med Pair innebär att ChargePanel stärker den redan etablerade marknadspositionen på den svenska marknaden, där Pair har ambitionen att växa till fler länder inom Europa. Vi ser positivt på att ChargePanel tecknar avtal med företag som dels har en etablerad position idag, där Pair redan idag har partnerskap med flertalet aktörer inom hotell- och fastighetsbranschen, dels har tydliga expansionsplaner, som möjliggör för ChargePanel att växa tillsammans med sina kunder, där Pair har ambition att vidare växla upp antalet laddplatser och geografiska marknader. Avtalet innebär att ChargePanel ökar antalet ladduttag som är uppkopplade till ChargePanels SaaS-plattform, vilket bäddar för en ökad andel återkommande intäkter under år 2023 och framåt. Vidare är Pair den åttonde kunden som ChargePanel presenterar under år 2022, varför vi anser att bolaget idag är väl positionerade både på den svenska och internationella marknaden, vilket förväntas, tillsammans med en stark underliggande marknadstillväxt, driva bolagets tillväxt än mer framöver”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under det tredje kvartalet redovisade ChargePanel att antalet uppkopplade laddningspunkter ökade med ca 160 % Y-Y, där antalet uppkopplade laddpunkter till ChargePanels SaaS-plattform utgör en viktig datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter. Givet tidigare kommunicerade avtal efter kvartalets utgång med den Brittiska laddstationsinstallatören Bumblebee, där ca 200 laddpunkter skulle anslutas initialt, och avtalet med Pair om ca 400 anslutna laddpunkter initialt under första kvartalet 2023, innebär det att ChargePanel ökat antalet laddningspunkter med ca 600 stycken efter kvartalets utgång.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade uppkopplade ladduttag av ackumulerat antal per år 2020–2021 och Q1 – Q3-2022, givet rapporterad tillväxt i antalet anslutna ladduttag. Samt, illustrativ ny nivå givet tecknade avtal med Bumblebee och Pair efter kvartalets utgång. Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat och beräkning, det faktiska utfallet kan därför avvika.