Analyst Group kommenterar SDS:s senaste orders


Seamless Distribution Systems meddelade igår den 28 juni 2021 att bolaget erhållit två genombrottsorders från Telenorgruppen motsvarande ca 20 MSEK, där SDS ska migrera och ersätta en konkurrents lösning hos Telenor i Pakistan såväl som Grameenphone Bangladesh.

SDS avser att implementera bolagets transaktionsplattform, ERS 360, vilka inkluderar digitala konton, transaktionshantering och support för olika tekniker för att kommunicera med försäljningsagenter och återförsäljare. Detta kommer möjliggöra för teleoperatören att styra, övervaka och optimera hela försäljnings- och distributionsprocessen. Intäkterna från affärerna väntas tillkomma från det andra kvartalet 2021 och framåt.

”Det finns många intressanta aspekter med dessa två orders från Telenor. Inte nog med att SDS:s teknik får ytterligare vidimering och förtroende från en av världens största telekomgrupper, vilket storleken på det sammanlagda ordervärdet är ett kvitto på, det stärker även bolagets kundbas och position på den sydasiatiska marknaden. Telenor har ett globalt fotfäste med över 187 miljoner kunder, vari 50 miljoner återfinns enbart i Pakistan, och förutom ovannämnda marknader är Telenor även en ledande telekomoperatör i Norden såväl som andra asiatiska länder som Thailand, Malaysia och Myanmar, varför vi ser stor potential för SDS att nå ut till dels nya marknader, dels stärka sin position ytterligare på befintliga marknader. Ordern från Telenor menar vi på även sänder starka signaler till andra väletablerade telekomaktörer om att SDS är en kvalificerad och attraktiv leverantör, varför en referens som Telenor kan minska framtida införsäljningströsklar vid dialoger med andra potentiella kunder”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups syn på SDS som en investering

Med det senaste förvärvet av Riaktr stärker SDS framför allt sitt Business Intelligence-erbjudande och får därtill en ökad kundbas, däribland telekomgruppen Orange som är en av världens största telekomoperatörer. Under år 2020 erhöll SDS flertalet större orders, där bl.a. orders i Kenya och Kamerun anses ha omfattande potential framgent. Med befintliga distributionsavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om ca 71 MSEK år 2021. Baserat på en relativvärdering, härleds ett värde per aktie om 73,6 SEK på 2021 års prognoser.