Analyst Group kommenterar PolarCools förlängda avtal med HC Davos


PolarCool AB (”PolarCool” eller ”bolaget”) meddelade idag den 26 september att bolaget har förlängt avtalet med HC Davos, vilket är ett ishockeylag som spelar i högstaligan i Schweiz. Förlängningen av avtalet har tecknats i början av säsongen 23/24.

HC Davos lagläkare Dr Walter Kistler kommenterade det förlängda avtalet med att HC Davos ser fördelar med att fortsätta erbjuda akut behandling för spelare som drabbas av hjärnskakning med PolarCap System. Dr Walter Kistler menade vidare att den kliniska evidensen för behandlingen är övertygande, vilket tillsammans med lagets egna erfarenheter har gjort en förlängning av avtalet med PolarCool till en självklarhet.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

Det förlängda avtalet med HC Davos, påvisar att PolarCool, genom bolagets innovativa kylbehandling av hjärnskakningar, vilken appliceras med den egenutvecklade produkten PolarCap System, fortsätter att validera behandlingens effektivitet på marknaden. Utöver avtalet med HC Davos har PolarCool sedan tidigare ingått avtal med ett flertal seriekonkurrenter, vilket visar på en möjlighet till fortsatt etablering för produkten i Schweiz. Till följd av att avtalet med HC Davos nu förlängts har en ännu starkare etablering på den schweiziska ishockeyarenan erhållits. Eftersom HC Davos är ett etablerat lag i den högsta serien i Schweiz väntas förlängningen av avtalet vidimera PolarCap Systems nödvändighet för fler klubbar inom Schweiz samt genom tillfredställda konkurrenter i ryggen kunna attrahera ytterligare klubbar inom Schweiz. Eftersom ishockey är en utbredd och populär sport i Schweiz anser även Analyst Group att en högre etablering på elitnivå i landets ishockeysystem framgent har en vital varumärkesbyggande effekt för att PolarCool, genom att PolarCap System ska ha möjlighet att penetrera de lägre divisionerna i Schweiz, där antalet lag och därmed marknaden är betydligt större. Således anses det förnyade avtalet ha en stark validerande effekt för PolarCool som i dagsläget investerar mycket i att skala upp organisationen genom riktade insatser inom varumärkeskännedom. Analyst Group ser således ökade möjligheter för PolarCool att genom likviden från pågående företrädesemission, med teckningsperiod mellan 18 september – 2 oktober, vilken vid full teckning väntas tillföra bolaget ca 5 MSEK att i högre grad etablera PolarCap System på den internationella ishockeyarenan där avtal med topplag likt det med HC Davos har en accelererande effekt på att fortsatt vinna marknadsandelar.

Sammanfattningsvis anses det förlängda avtalet med HC Davos i början av säsongen 23/24 i Schweiz ha en stärkande varumärkesbyggande effekt för PolarCool och bolagets kylsystem PolarCap System. Till följd av att bolaget befinner sig i en uppskalningsfas och verkar på en marknad med stor potential anses varje ingått eller förlängt avtalet därmed ha en validerande effekt som ökar PolarCools möjligheter att kapitalisera på den stora marknadspotentialen.