Analyst Group kommenterar Mavens senaste händelser


Maven Wireless har på det senaste kommunicerat fem nya orders, i Polen, Nederländerna, Turkiet, Filipinerna och Österrike, motsvarande ett totalt ordervärde om ca 46 MSEK. Genom Mavens senaste orders har bolaget redan uppnått rekordnivåer avseende både försäljning och orderingång, där ackumulerad orderingång uppgår till totalt 149 MSEK endast under år 2022.

”Under Q2-22 levererade Maven en substantiell tillväxt och av allt att döma fortsätter bolaget att uppvisa ett starkt momentum. Givet att orderingången fortsätter att öka, samt att bolaget kan upprätthålla den starka leveransförmågan vi fick se under föregående kvartal, anser vi att Maven har goda möjligheter att uppnå vår omsättningsprognos om 133 MSEK för helåret 2022”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under slutspurten av det tredje kvartalet år 2022 har Maven erhållit en första order från en kund i Polen avseende inomhustäckning för det polska nationalmuseet, vilken stödjer alla landets mobiloperatörer. Vidare har bolaget erhållit en order från VodafoneZiggo som kommer använda Mavens DAS-system för mobiltäckning i Westfield Mall i Nederländerna, och en order från Istanbul Metro för att leverera både DAS-produkter för blåljusradiotäckning och tunnelbanetäckning. Dessutom har bolaget erhållit uppföljningsorders från en befintlig partner i Filipinerna och Österrikiska Trafikverket ÖBB, inom befintligt ramavtal.

Maven fortsätter bevisa att bolaget har den bästa produkten på marknaden, både avseende bandbredd och energiförbrukning. I nuvarande ekonomiska situation med en rådande energikris i Europa ser vi det som extra fördelaktigt att Mavens erbjudande innebär 67 % mindre energiförbrukning än konkurrerande lösningar, vilket antas vara en av flera bidragande faktorer till att Maven fortsätter att expandera på både nya- och befintliga marknader. I ljuset av flera framgångsrika affärer ser vi uppföljningsordern inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB som särskilt intressant. Ordern uppgår till ett värde om ca 33 MSEK, där vi hade estimerat att Maven skulle leverera produkter för totalt 30 MSEK under år 2022 och 2023, något som bolaget ser ut att överträffa, givet att Maven kan leverera enligt utsatt tid”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser på Maven som en investering

Med Q2-rapporten presenterad står det klart att Maven Wireless AB avslutar det första halvåret starkt med rapporterade intäkter i det andra kvartalet år 2022 om 22 MSEK, i kombination med en orderbok om ca 90 MSEK, vilket Bolaget förväntas fortsätta leverera på. Analyst Group estimerar att Maven kommer att materialisera nuvarande orderbok, samt fortsätta att skala upp försäljningen, för att tills år 2023 nå intäkter om ca 251 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 12 % och en målmultipel om EV/S 4x på 2023 års försäljning, ger det ett motiverat nuvärde om 15,9 kr per aktie i ett Base scenario.