Analyst Group kommenterar Mavens order i USA


Maven Wireless meddelade den 30 maj år 2023 att koncernen mottagit en order från ett amerikanskt neutral-hostbolag avseende ett DAS-system för mobiltäckning i ett casino i Nevada, USA. Ordervärdet uppgår till ca 6,8 MSEK.

”Ordern från ett amerikanskt neutral-hostbolag är den första kommunicerade ordern för Mavens dotterbolag i USA, Maven Wireless Inc, och markerar således en viktig milstolpe för koncernen. I tidigare analysuppdateringar har vi kommunicerat att vi estimerar en uppskalning av verksamheten i USA under år 2023, vilket denna order bevisar har skett. Givet att den amerikanska marknaden utgör ca 33 % av Mavens totala adresserbara marknad, ser vi en expansion inom marknaden som en tydlig värdedrivare framgent. Nordamerika har den högst registrerade användningen av smartphones där det stigande antalet internetabonnenter, ökande mobildatatrafik och ökad tonvikt från regeringskansliet i USA på att förbättra telekommunikationsinfrastrukturen, vilket driver DAS-marknaden i Nordamerika och är förklaringen till den omfattande marknadsstorleken, vilken uppgår till ca 3,1 mdUSD enligt Market and Markets.

Vidare anser Analyst Group att ordern validerar Mavens produkt och de fördelar som koncernen besitter jämfört med konkurrenter. Koncernens huvudkonkurrent CommScope är ett amerikanskt företag med över 30 års erfarenhet i branschen som har ca 33 % av marknaden för DAS. Då CommScope idag anses vara världsledande och dessutom är ett amerikanskt bolag, anser Analyst Group att en order på den amerikanska marknaden ses som ett bevis på de fördelar som Mavens produkter innehar gentemot konkurrenter. Exempelvis är CommScopes plattform baserad på en äldre produktgeneration, medan Mavens DAS-plattform är helt anpassad för 5G med hög bandbredd, vilket möjliggör en kostnadseffektiv och smidig uppgradering till 5G samt O-RAN. Dessutom är Mavens lösning mer miljövänlig än konkurrenters genom lägre energiförbrukning, färre transporter och mindre materialåtgång, vilket utgör ytterligare en konkurrensfördel som väntas kunna medföra ytterligare orders från den nordamerikanska marknaden”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser på Maven som en investering

Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Koncernen”) har inlett året starkt där Q1-rapporten visade den högsta försäljningen för ett enskilt kvartal i Koncernens historia. Strategisk lageruppbyggnad, bättre tillgång på IC komponenter och kortare ledtider anses vara starka drivare till att Maven fortsätter att förbättra leveransförmågan kvartal efter kvartal. Med hänsyn till detta, samt att Koncernens orderbok uppgick till 198 MSEK vid utgången av mars, estimeras Maven leverera en nettoomsättning om 250,7 MSEK under år 2023, med ett EBITDA-resultat om 57,7 MSEK. Givet en tillämpad EV/S-multipel om 4,2x, samt justerat för Mavens nettoskuld, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 20,0 kr (20,0) på 2023 års prognos, i ett Base scenario.