Analyst Group kommenterar Learning to Sleeps senaste händelser


Learning to Sleep meddelade, i samband med offentliggörandet av prospektet, den 10 januari att bolaget ingått ett samarbetsavtal med en av världens mest använda sömntjänster; Sleep Cycle. Samarbetet mellan Learning to Sleep och Sleep Cycle är ett pilotprojekt som löper fram till slutet av maj 2022, där syftet är att utvärdera huruvida Learning to Sleep kan komplettera Sleep Cycles erbjudande på den svenska marknaden. Under pilotperioden kommer kunder till Sleep Cycle som lider av kroniska sömnproblem länkas till Learning to Sleep för en eventuell bedömning av psykolog och erbjudande om behandling. Vid ett lyckat utfall av piloten kan avtalet komma att förlängas och även omfatta ytterligare geografiska marknader.

”Samarbetet med Sleep Cycle bevisar att Learning to Sleep erbjuder en konkurrenskraftig behandling på marknaden och öppnar potentiellt upp en omfattande distributionskanal med låg kundanskaffningskostnad”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Sleep Cycle erbjuder en ledande och heltäckande plattform för digital sömnanalys i form av en mobilapp, vilken lanserades 2009 och har sedan dess blivit nedladdad miljontals gånger. Sleep Cycle har genom åren erhållit höga recensioner av slutkunder, med ett rating-genomsnitt om minst 4,5 utav 5 i kanaler såsom App Store och Google Play. Idag har Sleep Cycle över 2 miljoner månatliga aktiva användare i över 150 länder. Med patenterad AI-baserad ljudteknik analyserar Sleep Cycle användarnas sömn och tillhandhåller personliga insikter baserade på sömndatabasen.

Learning to Sleep är bevisligen inne i ett starkt momentum, då bolaget under år 2021 lyckades åstadkomma en omsättningstillväxt om 237 % och står nu i startgroparna för en internationalisering. I och med att Sleep Cycles app hittills har använts för att analysera över två miljarder nätter har Sleep Cycle en välutbyggd databas över värdefull sömnstatistik, vilket enligt Analyst Groups bedömning bör vara fördelaktigt för Learning to Sleep, med tanke på att Sleep Cycle lättare kan få en överblick om vilka kunder som lider av kroniska sömnproblem och kan lotsas vidare till Learning to Sleeps behandling. Dessutom skulle Learning to Sleep potentiellt kunna kapitalisera på Sleep Cycles partnerskap för ökad användartillväxt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under H2-21 genomförde Learning to Sleep en Pre-IPO där bl.a. den portugisiska fonden Pathena Investments och den chilenska fonden Zentynel – Frontier Investments investerade, vilket gör att fonderna tillsammans äger drygt 8,4 % av aktierna och rösterna i Bolaget. Fonderna har erfarenhet från engagemang i bolag inom digital hälsa och life science samt kompetens inom IP-skydd, regulatoriska frågor och internationell lansering. Expansionspotentialen i Bolagets verksamhet var ett stort motiv till investeringarna – ett område där parterna även via samarbetsavtal avser att ta en aktiv roll och bistå med strategisk vägledning.

We believe that Learning to Sleeps digital sleep treatment, with the human interaction as a differentiator, is world leading and we see true global potential”, säger António Murta, VD och grundare av Pathena Investments Fund.

Hur Analyst Group ser på Learning to Sleep som en investering

Genom att skala upp försäljningen på den svenska marknaden, samt expandera verksamheten internationellt, förväntas Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som ett naturligt val för digital sömnbehandling. Learning to Sleep står nu i startgroparna för en intensiv tillväxtperiod och med en påfylld kassa via pågående noteringsemission är det Bolagets avsikt att utveckla affärsmodellen till en prenumerationsbaserad intäktsmodell, vilket förväntas bidra till en högre skalbarhet, ökade marginaler och förutsägbara kassaflöden. Genom en stark prognostiserad tillväxt, estimeras en nettoomsättning om 17,4 MSEK år 2023, och med en tillämpad P/S-multipel om 5,9x, härleds ett nuvärde per aktie om 7,9 kr i ett Base scenario.