Analyst Group kommenterar Intellegos senaste pressmeddelanden


Intellego meddelade under tisdagen den 10 augusti att de ingått ett icke exklusivt LOI (avsiktsförklaring) med Equilibrium47/Fahsal, en amerikansk distributör inom kosmetik, hälsa och solskydd, verksamma inom både USA och Sydamerika. Aktien handlades upp kraftigt med en uppgång omkring 35 %. Igår den 12 augusti meddelade också Intellego att de fått en testorder på nyligen lanserade 222nm dosimeter från amerikanska Ushio, samt en genombrottsorder i Kina, varpå aktien handlades upp nära 18 %.

I tisdagens pressmeddelande framkom det att distributören har som avsikt att kommersialisera konsumentprodukterna UV-indikatorer i både Nord- och Sydamerika. Samtidigt lägger distributören en testorder om 18 000 USD för att under högst sex månader utvärdera marknaden.

”I vårt Base scenario hade vi räknat med att Intellego skulle kommersialisera UV-indikatorerna mot konsumentmarknaden, däremot hade vi estimerat att kommersialisering var först att vänta från Q1-22, varpå intäktsvertikalen exkluderades från de finansiella prognoserna i analysen. Avtalet och ordern medför att Intellego påbörjar den aviserade kommersialiseringsfasen mot konsumentmarknaden i USA tidigare än planerat. För en lyckad kommersialisering uppskattar Equilibrium47/Fahsal att marknaden inom tre år uppgår till 12 miljoner kunder per år enbart i USA, vilket, enligt pressmeddelandet, skulle innebära intäkter till Intellego omkring 180 MSEK per år. Analyst Group gör ett antagande att Intellego på sikt kommer att erhålla en genomsnittlig intäkt per UV-indikator omkring 1 SEK, med en bruttomarginal om ca 70 %. Notera att detta inte är något Intellego har kommunicerat själva, utan ett antagande vi själva gör. Förutsatt en lyckad utvärdering av nuvarande testorder, estimerar Analyst Group att intäkterna från UV-indikatorerna kommer att bidra positivt till nettoomsättningen från Q1-22, vilket skulle innebära höjda omsättningsprognoser för helåret 2022 och framgent. Däremot avvaktar vi med att justera våra prognoser till dess att testperioden är slut”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group. 

I gårdagens pressmeddelande, gällande testordern avseende 222nm (nanometers) dosimeter, framkom det att amerikanska Ushio har för avsikt att utvärdera marknaden för dosimetern i USA samt vidare kommersialisering globalt. Samtidigt lägger leverantören en testorder om 35 800 USD, motsvarande ca 313 TSEK.

”Intellego marknadsför sedan tidigare en annan dosimeter för att mäta exponeringen med 254nm ultraviolett ljus och under det första kvartalet lanserade bolaget dosimetern 222nm. Produkten är den enda verifierade dosimetern för 222nm på marknaden och ska fylla behovet på marknaden att desinficera under en viss tid, utan att närvarande människor tar skada av ljuset. Testordern ligger i linje med Bolagets förväntningar om att påbörja leveranser redan i augusti. Analyst Group bedömer lanseringen av produkten som väldigt lyckad, då testordern kom in snabbt efter lansering men också med tanke på att Ushio är en världsledande leverantör för 222nm ljus. Ordern avser den amerikanska marknaden men, enligt Ushio, kan produkten komma att lanseras på deras europeiska och asiatiska marknader. För en lyckad kommersialisering, skulle det innebära intäkter för Intellego omkring 50–100 MSEK per år. Likt vad vi tidigare har kommunicerat i vår publicerade analys har vi antagit en genomsnittlig prissättning om 10 SEK/dosimeter direkt mot distributörsled, vilket skulle innebära en försäljning omkring 5-10 miljoner dosimetrar per år, enbart till Ushio. Förutsatt en lyckad utvärdering av nuvarande testorder, estimerar Analyst Group att intäkterna från dosimetern 222nm kommer att bidra positivt till nettoomsättningen från Q1-22, vilket skulle innebära höjda omsättningsprognoser för helåret 2022 och framgent, då intäkterna från enbart Ushio år 2022 skulle motsvara vad vi har prognostiserat för helåret 2023. Däremot, likt nämnt ovan, avvaktar vi med att justera våra prognoser till dess att testperioden är slut”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Precis innan gårdagens stängning meddelade Intellego också att de fått en betydande order om
60 000 EUR, från det kinesiska företaget Bai Ming Hui Lightning Co., Ltd som är en ledande distributör av ljusprodukter i Kina.

För bara omkring en månad sedan bestämde sig Intellego för att etablera ett dotterbolag i någon av de asiatiska metropolerna, samtidigt skrev bolaget kontrakt med David Chen som försäljnings- och marknadsansvarig, för att leda Intellegos satsningar i Asien. Redan efter en månad visade det sig att det var ett framgångsrikt beslut. Den kinesiska marknaden för dosimetrar är en av världens största, med den här betydande ordern estimerar Analyst Group att det kommer skapa ringar på vattnen och fler orders att vänta från Asien under kommande kvartal. Den nuvarande ordern avser Bolagets dosimetrar, men Analyst Group ser även goda framtidsutsikter för att Intellego också ska kunna introducera dess UV-indikatorer mot konsumentmarknaden framgent.

”Sammanfattningsvis innebär de tre senaste affärerna totala intäkter om ca 1,1 MSEK för helåret 2021. Likt vad vi tidigare kommunicerat i vår analys, ligger de senaste affärerna i USA i linje med våra förväntningar i ett Base scenario, däremot hade vi räknat med intäkter från Asienmarknaden först från år 2022 och framåt, vilket således är över våra förväntningar. Analyst Group estimerar fortsatt att Intellego kommer att vinna fler orders under H2-21 vilket totalt, tillsammans med tidigare intäkter, förväntas innebära en nettoomsättning för helåret 2021 om ca 14,6 SMEK enligt vårt tidigare kommunicerade Base scenario. Dessförinnan, likt vi har kommunicerat tidigare, tror vi fortsatt att det kan komma ett antal intressanta nyheter, vilka i sig kan utgöra bra triggers i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.