Analyst Group kommenterar ChargePanels strategiska samarbetsavtal med Northe och Enterprise-avtal med iCharge


ChargePanel AB (publ) meddelade den 2 november att bolaget har ingått ett samarbete med Charge4Go AB (”Northe”) för laddning av elfordon i Sverige med ambitionen att även växa till fler länder i Europa. ChargePanel meddelade även den 2 november att bolaget har ingått ett avtal för ChargePanels Enterprise-tjänst med iCharge SHPK i Albanien.

Strategiska samarbetsavtalet med Northe

ChargePanel och Northe meddelade den 2 november ett samarbete för elfordon i Sverige, vilket även inkluderar en ambition att växa tillsammans till fler länder inom Europa. Northe är svenskt plattformsbolag som erbjuder företagskunder möjligheten att skapa egna ”laddningserbjudande” till kunder eller anställda. Idag har Northe en etablerad verksamhet i Skandinavien för EV Fleet Management. Genom samarbetet med ChargePanel så möjliggörs nästa dimension för Northes kunder i monitorering och administration av semipublik laddinfrastruktur. Därutöver kommer ChargePanels befintliga kunder, så kallade CPO:er (Charge Point Operator), att ha möjligheten att via OCPI (Open Charge Point Interface protocol) koppla på Northes betaltjänst för att på så vis kunna öka tillgängligheten.

ChargePanel meddelar samtidigt att bolaget per dagens dato, 2 november, har cirka 8 000 uppkopplade laddpunkter anslutna till via bolagets SaaS-plattform. Potentialen i samarbetsavtalet kan innebära en ökning med cirka 75 % av antalet uppkopplade laddpunkter för ChargePanel innan slutet av år 2024, motsvarande 6 000 laddpunkter. Där det ska tilläggas att antalet uppkopplade laddpunkter utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter.

Enterprise-avtal med iCharge – första avtalet i Albanien

ChargePanel har även den 2 november tecknat ett avtal med iCharge avseende prenumerationstjänsten Enterprise. iCharge är idag verksamma i Albanien, vilket innebär att ChargePanel tecknar sitt första avtal i Albanien och därmed fortsätter bolagets geografiska expansion. Genom avtalet kan iCharge erbjuda en molnbaserad lösning för effektiv och säker hantering av laddinfrastruktur för kundens nuvarande och framtida kunder. iCharge uppskattar att ansluta cirka 500 laddpunkter till ChargePanels prenumerationstjänst Enterprise under år 2024. Därutöver kommer iCharge aktivt arbeta för att teckna ytterligare samarbetsavtal inom ramen för avtalet med ChargePanel.

Analyst Groups syn på ChargePanels senaste avtal

ChargePanel har under hösten uppvisat ett högt affärstempo, där bolaget nu har tecknat tre Enterprise-avtal, vilket innefattar PSW Power & Automation på den norska marknaden i september, Bubro på den svenska marknaden i oktober och nu iCharge på den albanska marknaden. De nya kunderna, inklusive samarbetsavtalet med Northe, kommunicerat att gemensamt ansluta 7 300 ladduttag tills slutet på år 2024, där det ska tilläggas att detta enbart avser bolagets nya kunder från hösten år 2023. Därutöver har ChargePanel meddelat att samarbetet med KG Knutsson har utökats genom att KG Knutsson och PostNord inledde ett samarbete för elbilsladdning, vilket möjliggörs av ChargePanels SaaS-plattform. Samarbetet innebär att PostNord förväntas installera kontorsladdare på lokala kontor, vilket beräknas avse en total volym om ca 5 000 fordon. ChargePanel tillhandahåller den tekniska plattformen för att möjliggöra tjänsterna och utökar därmed samarbetet med KG Knutsson för att förse PostNord med ChargePanels-tjänster: EV Fleet Management, EV Roaming och kundtjänstverksamhet.

Sammantaget bekräftar avtalen ChargePanels höga affärsaktivitet och det attraktiva erbjudandet ChargePanel besitter. ChargePanel stärker den redan väletablerade marknadspositionen i Norden och fortsätter expansionen globalt, vilket bäddar för en fortsatt stark tillväxt framgent.