Analyst Group kommenterar ChargePanels avtal med Strateq


ChargePanel AB (publ) (”ChargePanel” eller ”bolaget”) meddelade den 26 juni att bolaget har ingått ett avtal avseende ChargePanels Enterprise-tjänst med Strateq Systems Sbn Bhd (”Strateq”) för den malaysiska marknaden. Strateq kommer verka som laddoperatör och agera återförsäljare för de tjänster som ChargePanel erbjuder.

Avtalet med Strateq är bolagets första avtal i Asien och innebär att ChargePanel knyter an en återförsäljare på den asiatiska marknaden. Strateq kommer verka som laddoperatör (Charge Point Operator) med ChargePanel Enterprise som mjukvara på den malaysiska marknaden och genom avtalet kommer ChargePanel ha närvaro på fem kontinenter. ChargePanel uppger att bolaget under den senaste tiden noterat att antalet förfrågningar från potentiella kunder på den asiatiska marknaden har ökat, en marknad som är viktig för bolaget. Strateq har idag närvaro i Malaysia, Kina, Filippinerna, Singapore, Thailand och USA, vilket innebär att ChargePanel, genomStrateq, har möjlighet att effektivt kunna expandera till dessa länder framgent. Strateq beräknar att ansluta ca 1 000 laddpunkter till ChargePanels plattform innan utgången av år 2024.

Utöver avtalet med Strateq meddelade ChargePanel den 26 juni att bolaget har ingått ett tekniskt samarbete med Parkster för laddning av elfordon i tre länder (Sverige, Tyskland och Österrike). Avtalet innebär att ChargePanels Enterprise-kunder kommer kunna göra sina offentliga laddstationer tillgängliga för användning av elfordonsförare via Parkster-appen. Parkster tillhandahåller en av de mest populära och använda parkeringsapparna i Sverige. Likt det tidigare kommunicerade samarbetet med Easypark kommer kommunikationen mellan ChargePanels plattform och Parkster att ske via OCPI (Open Charge Point Interface protocol), vilket underlättar roaming mellan plattformarna och ger elfordonsförare som använder Parksters app tillgång till godkända offentliga laddstationer anslutna till ChargePanels plattform.

Tidigare under juni månad (16 juni) kommunicerade även ChargePanel ett ingått avtal avseende ChargePanels Enterprise-tjänst med Simba Innovative LTD (”Electrify Africa”). Electrify Africa kommer agera både som CPO (Charge Point Operator) och EMP (eMobility Service Provider) i Uganda och har som mål att etablera verksamhet i sju länder i östafrikanska regionen inom två år. Uppkopplingen av laddpunkter kommer påbörjas i Ugandas huvudstad Kampala när onboardingen in i ChargePanels plattform är genomförd, vilket av ChargePanel beräknas vara klart i juli månad.

Analyst Groups syn på ChargePanels senaste avtal

ChargePanel uppvisar ett starkt affärsmomentum och avtalet med Strateq och Electrify Africa innebär att ChargePanel har tecknat fem (5) Entreprise-kunder hittills under juni månad. Därutöver tecknade ChargePanel ett tekniskt avtal med Parkster under juni månad vilket, likt avtalet med Easypark, är strategiskt viktigt och stärker erbjudandet mot kund. Avtalet med Strateq innebär att ChargePanel fortsätter bolagets geografiska expansion och adresserar nu även den asiatiska marknaden. Med en Enterprise-kund på den asiatiska marknaden möjliggörs ytterligare tillväxt för ChargePanel genom kundens affärsnätverk och organiska expansion, vilka förväntas uppkoppla 1 000 laddpunkter vid slutet av år 2024, vilket på sikt kan innebära ökad ARR för ChargePanel genom att fler ladduttag ansluts till plattformen.

Utöver att ChargePanel tecknat en Enterprise-kund och expanderar till Malaysia, knyter ChargePanel ett strategiskt avtal för att effektivare och enklare bearbeta fler kunder på den asiatiska marknaden genom att Strateq agerar återförsäljare i Asien, där kunden redan har ett utbrett affärsnät i flertalet länder. Detta förväntas medföra, i kombination med ett befintligt intresse från aktörer på den asiatiska marknaden, att ChargePanel kan knyta till sig fler Enterprise-kunder och fortsätta den geografiska expansionen.

Genom det momentum som ChargePanel uppvisat under år 2023 besitter bolaget en bred kundportfölj med 23 företag, med närvaro i fem kontinenter. Totalt avser de nya kunderna gemensamt ansluta 6 300 ladduttag tills slutet på år 2024, där det ska tilläggas att detta enbart avser bolagets nya kunder från år 2023. Likt tidigare nämnt, växer ChargePanel därutöver med befintliga kunder och under år 2023 har ChargePanel även tecknat ett strategiskt samarbete med Easypark och Parkster, som stärker erbjudandet mot kund, samt ett fördjupat samarbete med Assemblin.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade ackumulerade antal uppkopplade laddpunkter per kvartalsbasis Q1-22 – Q1-2023 samt en illustrativ ny nivå efter de kommunicerade Enterprise-avtalen under år 2023. Observera att detta endast utgör Analyst Group estimat, det faktiska utfallet kan därför avvika.

Om Strateq

Strateq grundades 1983 och är en ledande teknologisk aktör som tillhandahåller integrerade lösningar och tjänster för en mängd olika branscher, inklusive hälsovård, olja och gas, bank- och finansieringstjänster, telekommunikation, energi och allmännyttiga tjänster, utbildning, konsumentvaror samt verkar inom den offentliga sektorn. Strateq är för närvarande verksamt i Malaysia, Kina, Hong Kong, Filippinerna, Singapore, Thailand och USA. Strateq har över 600 anställda och för närvarande affärsrelationer med över 5 000 bensinstationer i de länder som bolaget är verksamma inom.