Analyst Group kommenterar ChargePanels avtal med Anzu Charging


ChargePanel AB (publ) meddelade den 8 juni att bolaget har ingått ett avtal för ChargePanels Enterprise-tjänst med Anzu Charging Pty Ltd. Anzu Charging är ett australiensiskt företag som erbjuder en rad lösningar för laddning av elbilar, inklusive installation och underhåll av laddstationer. Genom avtalet möjliggör ChargePanel Enterprise för Anzu Charging att bedriva CPO (Charge Point Operator)- och EMP (eMobility Service Provider)-tjänster i Australien under eget varumärke. Anzu Charging har som målsättning att ansluta 500 laddpunkter innan utgången av år 2024.

ChargePanel tillhandahåller en white-label plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon och är idag verksamma med kunder inom Europa, USA och Afrika och nu även Australien. ChargePanel har under den senaste tiden fått ett ökat antal förfrågningar från potentiella kunder på den australiensiska marknaden varigenom bolaget nu tecknat avtal med en första aktör, vilket förväntas förenkla bearbetningen där ytterligare avtal förväntas under år 2023 i Australien. Anzu Charging har som målsättning att ansluta 500 laddpunkter innan utgången av år 2024 med ChargePanel som mjukvaruleverantör, där Anzu Charging kan bedriva CPO- och EMP-tjänster under eget varumärke.

Analyst Groups syn på avtalet

Avtalet med Anzu Charging innebär att ChargePanel fortsätter bolagets geografiska expansion och nu adresserar den australienska marknaden. Avtalet är i linje med ChargePanels tillväxtstrategi, vilken inkluderar närvaro inom alla världsdelar innan utgången av år 2025 med ambition att växa med bolagets kunder. Med en Enterprise-kund på den australienska marknaden möjliggörs ytterligare tillväxt för ChargePanel genom kundens expansion, vilka förväntas ansluta 500 ladduttag innan utgången av år 2024, vilket på sikt förväntas innebära ökad ARR. Därutöver uppger ChargePanel att bolaget upplever ett ökat antal förfrågningar från potentiella kunder på den australienska marknaden och genom avtalet förväntar Analyst Group att ChargePanel kan knyta till sig fler Enterprise-kunder och fortsätta expansionen i Australien. Avtalet med Anzu Charging innebär att ChargePanel nu har knutit till sig tre Enterprise-kunder under år 2023, varav tidigare knutna kunder utgörs av Blue Planet EV på den amerikanska marknaden och EVPoint som är verksamma på Malta.

Om Anzu Charging

Anzu Charging är ett australiensiskt företag som erbjuder en rad lösningar för laddning av elbilar, inklusive installation och underhåll av laddstationer för bostäder, kommersiella- och offentliga platser. Anzu Chargings målsättningen är att koppla upp 500 laddpunkter innan utgången av 2024.